08

Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας

Επαρχιακή Επιτροπή

Λεωφ. Κυρηνείας 184, 2112 Λευκωσία – Κύπρος

Τηλ. : 22398826

E-mail: [email protected]

 

Προς: Διευθύντριες / Διευθυντές

Συναδέλφισσες και Συνάδελφους

των Δημοτικών Σχολείων, Ειδικών Σχολείων

και Νηπιαγωγείων Λευκωσίας

05/09/2017

 

ΘΕΜΑ : Ορισμός Τοπικού Υπευθύνου ΠΟΕΔ Λευκωσίας

Συναδέλφισσες Συνάδελφοι,

 

Η αμφίδρομη επικοινωνία του Επαρχιακού Γραφείου ΠΟΕΔ Λευκωσίας με τις σχολικές μονάδες, με τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες αποτελεί πρώτιστο στόχο της Επαρχιακής Επιτροπής. Σημαντικό και καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση του στόχου αυτού αποτελεί ο Τοπικός Υπεύθυνος ΠΟΕΔ της Σχολικής Μονάδας. Στόχος μας είναι η περαιτέρω αναβάθμιση του θεσμού του Τοπικού Υπευθύνου ΠΟΕΔ.

Οι Τοπικοί Υπεύθυνοι ΠΟΕΔ, με βάση το καταστατικό της Οργάνωσης:

  • Καλούνται  κατά διαστήματα από την Επαρχιακή Επιτροπή του Γραφείου και ενημερώνονται για τα διάφορα διδασκαλικά θέματα.
  • Ενημερώνουν με τη σειρά τους το προσωπικό του σχολείου τους.
  • Μεταφέρουν στην Επαρχιακή Επιτροπή προβλήματα και εισηγήσεις της Σχολικής Μονάδας.

Η Επαρχιακή Επιτροπή ΠΟΕΔ Λευκωσίας, καλεί τους Διδασκαλικούς Συλλόγους των Δημοτικών Σχολείων, των Ειδικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της Επαρχίας μας, όπως ορίσουν τον Τοπικό Υπεύθυνο Π.Ο.Ε.Δ. για τη σχολική χρονιά 2017-2018, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας το σχετικό έντυπο που επισυνάπτεται, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Παράλληλα, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα που σας έχει αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου σας. Είναι σημαντικό για το Επαρχιακό Γραφείο να υπάρχει e-mail και τηλέφωνο επικοινωνίας για κάθε Τοπικό Υπεύθυνο ΠΟΕΔ.

Για το Επαρχιακό Γραφείο ΠΟΕΔ Λευκωσίας

 

 Ο Πρόεδρος                                                     Η Γραμματέας

Λούκας Κυριάκου                                            Αγάθη Γεωργιάδου

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΤΟΠΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Π.Ο.Ε.Δ.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ονοματεπώνυμο :........................................................................................

Αριθμός Προσωπικού Φακέλου:………………………………………

Κινητό Τηλέφωνο : ...................................................................................

E-mail : ......................................................................................................

Απόφαση Διδασκαλικού Συλλόγου :

Ο Διδασκαλικός Σύλλογος του Δημοτικού Σχολείου / Ειδικού Σχολείου / Νηπιαγωγείου ..........................................................................  με απόφασή του στις ............................... όρισε ως Τοπικό Υπεύθυνο Π.Ο.Ε.Δ. τον / την ...................................................................................... για τη σχολική χρονιά 2017-2018.

 

Ο / Η Διευθυντής / ρια

.............................................................................

Actions: E-mail | Permalink |