15

Λευκωσία, 15 Σεπτεμβρίου, 2017

 

Διευθυντές/Διευθύντριες

Δημοτικών Σχολείων, Νηπιαγωγείων και

Ειδικών Σχολείων

 

Θέμα: Στελέχωση Σχολείων και Ειδικό Πρόγραμμα Επαγγελματικής Μάθησης

Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της ενημέρωσης των σχολικών μονάδων για τα πιο πάνω θέματα, τα οποία συζητήθηκαν διεξοδικά στο πρόσφατο ΔΣ της ΠΟΕΔ, σημειώνουμε με έμφαση τα ακόλουθα:

  1. Στελέχωση σχολείων:

Η Οργάνωση, μετά τη σχετική ενημέρωση που πήρε από τα σχολεία, έχει καταγράψει κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν σε αριθμό σχολικών μονάδων. Τα κενά αυτά, ενώ είναι, στις πλείστες περιπτώσεις, μικρά, εντούτοις επηρεάζουν σημαντικά την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων και η ΠΟΕΔ απαίτησε και απαιτεί από το Υπουργείο να καλυφθούν χωρίς άλλη καθυστέρηση. Την ίδια ώρα όμως, διαπιστώθηκε ότι σε κάποιες περιπτώσεις δίνονται οδηγίες από λειτουργούς του ΥΠΠ για κάλυψη αυτών των κενών με πρακτικές που δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές από την Οργάνωση και οι οποίες είναι σε κάποιες περιπτώσεις παράνομες και παράτυπες (π.χ. πιστώσεις χρόνου για την επόμενη χρονιά, ρυθμίσεις που αντιβαίνουν τη νομοθεσία για τη φροντίδα βρέφους/θηλασμός, μείωση χρόνου για αλλόγλωσσα παιδιά, μείωση διοικητικού χρόνου, κ.ά.).

Η ΠΟΕΔ ζητά από τα σχολεία που συνεχίζουν να έχουν εκκρεμότητες με τη στελέχωση, όπως αυτά που αναφέρονται πιο πάνω αλλά και γενικά οποιαδήποτε άλλα (σχολικοί συνοδοί παιδιών, κ.ά.), να ενημερώσουν την Οργάνωση το συντομότερο ούτως ώστε, αυτά, να συμπεριληφθούν, με όλα όσα έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής και να τεθούν ενώπιον του ΥΠΠ για οριστική διευθέτηση.

Παράκληση της Οργάνωσης είναι οι ελλείψεις αυτές, πέρα από τη συμπλήρωση της σχετικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔ, να αποσταλούν επειγόντως και με ξεχωριστό σημείωμα στα αντίστοιχα Επαρχιακά Γραφεία της ΠΟΕΔ ή απευθείας στη Γραμματεία (ΦΑΞ: 22817599) το αργότερο μέχρι το πρωί της Τετάρτης, 20 Αυγούστου 2017.  

  1. Ειδικό Πρόγραμμα Επαγγελματικής Μάθησης:

Το ΔΣ της ΠΟΕΔ ενημερώθηκε στην τελευταία συνεδρία του, στις 14 Σεπτεμβρίου 2017, για το αποτέλεσμα του διαλόγου σχετικά με την εφαρμογή κατά τη φετινή σχολική χρονιά 2017-2018 του Ειδικού Προγράμματος Επαγγελματικής Μάθησης. Μετά από σχετική απόφαση του ΔΣ, το συγκεκριμένο Πρόγραμμα θα εφαρμοστεί φέτος σε περιορισμένο αριθμό σχολείων. Τα σχολεία που θα συμμετάσχουν θα επιλεγούν από το ΥΠΠ, νοουμένου ότι αυτά, μετά από απόφαση του διδασκαλικού τους συλλόγου, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή στη σχετική πλατφόρμα που αναρτήθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Τα σχολεία που θα συμμετάσχουν θα ανακοινωθούν και θα κοινοποιηθούν από το Υπουργείο Παιδείας. Στη συνέχεια θα ενημερωθούν αναλυτικότερα για διάφορες ρυθμίσεις και λεπτομέρειες του Προγράμματος. Το όλο Πρόγραμμα θα βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση από αρμόδια Επιτροπή που έχει συσταθεί για τον σκοπό αυτό, στην οποία συμμετέχει και η ΠΟΕΔ.

Απώτερος σκοπός, είναι η επέκταση του Προγράμματος κάθε χρόνο σε περισσότερα σχολεία και κυρίως η καινοτομία αυτή να εφαρμοστεί με τρόπο που να είναι αποτελεσματικός, να στηρίζει ουσιαστικά τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία βάσει των ιδιαιτεροτήτων τους και των αναγκών τους. Παράλληλα όμως, θα πρέπει να εξασφαλίζονται οι σωστές και απαραίτητες προϋποθέσεις, που συμφωνήθηκαν και, ενδεχομένως, θα συμφωνηθούν και στη συνέχεια, στις σχολικές μονάδες που σταδιακά θα εντάσσονται σε αυτό.

Η Οργάνωση παραμένει στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις ή/και πληροφορίες.

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ                                                                                           

Actions: E-mail | Permalink |