09

Λευκωσία, 8 Νοεμβρίου, 2017

 

Διευθύντριες/Διευθύνουσες

και Προσωπικό

Νηπιαγωγείων

 

Θέμα: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Προσχολικής Εκπαίδευσης 2017-2018 (Β΄Φάση), στη βάση του Αναλυτικού Προγράμματος Προσχολικής Εκπαίδευσης 3-6 ετών.

Αγαπητές συναδέλφισσες,

Σε σχέση με το πιο πάνω θέμα και την εγκύκλιο ypp6476 (Αρ. Φακ: Π.Ι. 7.7.09.16) και ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2017, η ΠΟΕΔ εξέτασε στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο τόσο τη δομή του συγκεκριμένου προγράμματος επιμόρφωσης όσο και σωρεία ζητημάτων που τέθηκαν από συναδέλφισσες νηπιαγωγούς που συμμετέχουν ή συμμετείχαν σε αυτό και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

  1. Η Οργάνωση θα αποστείλει επείγουσα επιστολή προς τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης με την οποία θα ζητά άμεση αναστολή του εν λόγω προγράμματος και έναρξη διαλόγου για να αξιολογηθούν και να επανακαθοριστούν όλες οι παράμετροι που εμπεριέχονται σε αυτό (χρόνος επιμορφώσεων, τρόπος διεξαγωγής, περιεχόμενο και απαιτήσεις από τις συμμετέχουσες, κ.ά.).
  2. Το ΔΣ της ΠΟΕΔ θα εκφράσει προς τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο την έντονη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ενώ κάθε χρόνο πραγματοποιούνται συναντήσεις ανάμεσα στη ΔΔΕ, το Π.Ι. και την ΠΟΕΔ όπου συζητούνται διεξοδικά τα θέματα που σχετίζονται με τις επιμορφωτικές δράσεις κάθε χρονιάς (διήμερο εκπαιδευτικού, κ.ά.), η συγκεκριμένη μορφή επιμόρφωσης δεν τέθηκε προς συζήτηση ή τουλάχιστον για ενημέρωση ενώπιον της Οργάνωσης στα πλαίσια των συναντήσεων που γίνονται κάθε χρόνο.
  3. Η ΠΟΕΔ καλεί όλες τις συναδέλφισσες νηπιαγωγούς να αποσυρθούν άμεσα από το πρόγραμμα και να μην συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε συνάντηση μέχρι να ολοκληρωθεί ο διάλογος που επιβάλλεται να διεξαχθεί εντατικά και ουσιαστικά το συντομότερο. Η Οργάνωση θα προβεί σε σχετική ενημέρωση προς τα μέλη της για την εξέλιξη και την κατάληξη του όλου ζητήματος.
  4. Το ΔΣ της ΠΟΕΔ σημείωσε εμφατικά την ανάγκη επιμόρφωσης των νηπιαγωγών στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Προσχολικής Εκπαίδευσης 3-6 ετών μέσα από ένα καθολικό, ισορροπημένο και αποτελεσματικό πρόγραμμα επιμόρφωσης. Η ΠΟΕΔ εκφράζει τη θετική της βούληση να εργαστεί σε συνεργασία με τη ΔΔΕ και με το Π.Ι. στην επίτευξη της πιο πάνω επιδίωξης προς όφελος πρωτίστως των παιδιών της προσχολικής εκπαίδευσης, των νηπιαγωγών και ευρύτερα των νηπιαγωγείων.

Παρακαλούμε όπως ενημερωθούν σχετικά με τις πιο πάνω αποφάσεις όλα τα μέλη του προσωπικού των νηπιαγωγείων και να αναμένετε περαιτέρω οδηγίες στη συνέχεια.

                                                ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ                                                                                          

Actions: E-mail | Permalink |