28

    Λευκωσία, 28 Μαρτίου, 2018                       

Θέμα: Θέση ΠΟΕΔ για τα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία και το καθεστώς εργοδότησης των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε αυτά

Η ΠΟΕΔ τονίζει την πάγια θέση της για ποιοτική αναβάθμιση του Προαιρετικού Ολοήμερου Σχολείου και τη διασύνδεσή του με το πρωινό σχολείο. Παράλληλα επαναλαμβάνει τη θέση της για την κατάργηση του απαράδεκτου καθεστώτος της αγοράς υπηρεσιών και του αυτοεργοδοτούμενου στην εκπαίδευση και ζητά την αναγνώριση της υπηρεσίας στα Προαιρετικά Ολοήμερα υπό προϋποθέσεις.

Με βάση τα πιο πάνω η ΠΟΕΔ στηρίζει την προσπάθεια και τον αγώνα των συναδέλφων που εργάζονται στα Προαιρετικά Ολοήμερα και καλεί την Επίσημη Πλευρά να προχωρήσει στην επίλυση των πιο πάνω θεμάτων.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ

Actions: E-mail | Permalink |