15
Έντονη αντίδραση εκφράζει η ΠΟΕΔ για τις κλιμακούμενες ενέργειες του Υπουργείου Παιδείας για το νέο Σύστημα Διορισμών στη Δημόσια Εκπαίδευση

Έντονη αντίδραση εκφράζει η ΠΟΕΔ για τις κλιμακούμενες ενέργειες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού να προχωρήσει στην κατάργηση του υφιστάμενου Συστήματος Διορισμών στη Δημόσια Εκπαίδευση και την εισαγωγή νέου, με αμφίβολα κριτήρια και με ύποπτες ρυθμίσεις που θα επιτρέψουν παρεμβατισμούς στο θέμα των διορισμών εκπαιδευτικών.
Το υφιστάμενο σύστημα Διορισμών αποτελεί επίτευγμα των εργαζομένων στο χώρο της Εκπαίδευσης που, για σειρά χρόνων από την εφαρμογή του, εξυπηρέτησε, με την πρακτικότητά του, τη διοίκηση στην επιτέλεση του έργου της, διασφαλίζοντας, ταυτόχρονα, μέσα από τις διαφανείς και αδιάβλητες διαδικασίες που το διέπουν, την αξιοπρέπεια των υποψηφίων και την αξιοκρατία στο θέμα των διορισμών στην Εκπαίδευση.
Η ανακίνηση του θέματος σε μιαν περίοδο που οι διορισμοί έχουν παγοποιηθεί, τη στιγμή που οι αριθμοί των απασχολουμένων, για σειρά χρόνων, σε έκτακτη βάση εκτείνονται στο βάθος του υφιστάμενου Καταλόγου Διοριστέων, κάμνει φανερό πως αυτό που επιδιώκεται δεν είναι, πραγματικά, ο «εκσυγχρονισμός» του Συστήματος, αλλά η εξυπηρέτηση αλλότριων σκοπών και συμφερόντων. Η ΠΟΕΔ δεν μπορεί να ανεχτεί μέλη της που βρίσκονται στο συγκεκριμένο Κατάλογο και εργάζονται σειρά ετών να θυματοποιηθούν στο όνομα μιας αμφίβολης καινοτομίας.
Η Οργάνωση καθιστά, ακόμη, σαφές ότι δεν πρόκειται να αποδεχτεί ότι το θέμα της τροποποίησης όρων εργασίας των μελών της, περιλαμβανομένης και της τροποποίησης της νομοθεσίας που τους διέπει, μπορούν να εξετάζονται σε σώματα άλλα από εκείνα που έχουν θεσμοθετηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. Τέτοιο σώμα αποτελεί η ΜΕΠΕΥ, στην οποία, και μόνο, θα έπρεπε να τεθεί η εξέταση του θέματος, ώστε αυτό να συζητηθεί στη βάση των τυπικών διαδικασιών που προβλέπονται σχετικά.
Η ΠΟΕΔ αισθάνεται, περαιτέρω, έντονη την ανάγκη να παρατηρήσει ότι, ενέργειες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, όπως την πιο πάνω, και όχι μόνο, προκαλούν αχρείαστη αναστάτωση, που μόνο ζημιογόνα μπορεί να χαρακτηριστεί για την Εκπαίδευση. Τέτοιες καταστάσεις έχουν πάντοτε ως αποτέλεσμα την άρση της εμπιστοσύνης από πλευράς των επηρεαζομένων, που αντιλαμβάνονται πως τίποτε δεν μένει, πλέον, σταθερό στο χώρο που ζουν και εργάζονται και οι οποίοι νιώθουν πως δεν είναι ασφαλείς στο περιβάλλον τους.
Οι θέσεις της ΠΟΕΔ επί θεμάτων αρχής, που αφορούν στο Σύστημα Διορισμών, όπως υποβλήθηκαν, με έγγραφό της, ημερ. 19/9/2013, προς τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, χωρίς επί του παρόντος να διαφαίνεται ότι έχουν ληφθεί υπόψη, επισυνάπτονται.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ.
Actions: E-mail | Permalink |