17
Έντιμε κύριε,

Εσωκλείουμε σημειώματα με τις θέσεις της Οργάνωσής μας σχετικά με τα πιο πάνω θέματα, για τους σκοπούς της Επιτροπής Αναθεώρησης Αναλυτικών Προγραμμάτων.
Εσωκλείουμε, επίσης, αντίγραφο της επιστολής μας, ημερομηνίας 12/2/009, στην οποία εμφαίνονται οι θέσεις της ΠΟΕΔ σε σχέση με το προοίμιο των ΝΑΠ.


Με τιμή,


Ο Πρόεδρος,                                                     Ο Γ. Γραμματέας,Δημήτρης Μικελλίδης                                     Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου
 
Actions: E-mail | Permalink |