07

ΠΟΕΔ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ πληροφορίες για τους εργαζόμενους στα Προαιρετικά και στα Ενιαία Ολοήμερα σχολεία με το καθεστώς της αγοράς υπηρεσιών

 

1. Η ΠΟΕΔ παρατηρεί ότι με την αλλαγή στον τρόπο εργοδότησης και με μόλις ένα μήνα από την έναρξη της εφαρμογής της νέας μορφής απασχόλησης εκπαιδευτικών, με το σύστημα της αγοράς υπηρεσιών, έχουν, ήδη, προκύψει πλείστα όσα ελλείμματα ρύθμισης σοβαρών ζητημάτων και άλλα προβλήματα.

Τα πιο πάνω προβλήματα προκύπτουν, κατά κύριο λόγο, εξαιτίας του γεγονότος ότι η υπηρεσία των συναδέλφων που απασχολούνται στα Προαιρετικά και στα Ενιαία Ολοήμερα σχολεία δεν διαφέρει, στην πραγματικότητα, ουσιαστικά από εκείνη που προσφέρεται από τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στη Δημόσια Δημοτική Εκπαίδευση και, κατά συνέπεια, θα έπρεπε να θεωρείται ως υπηρεσία μισθωτού και όχι ως αυτοτελώς εργαζομένου. Οι εργασίες στα Προαιρετικά και στα Ενιαία Ολοήμερα σχολεία διεξάγονται στον ίδιο χώρο με το πρωινό Δημόσιο σχολείο και με τους ίδιους, εν πολλοίς, μαθητές, στα πλαίσια και της φιλοσοφίας που το διέπει ως συνέχεια του πρωινού σχολείου. Ακολουθείται Αναλυτικό και Ωρολόγιο Πρόγραμμα που επιβάλλεται από το Υπουργείο Παιδείας, με οδηγίες του οποίου και χρησιμοποιούνται, επίσης, τα ίδια μέσα που χρησιμοποιούνται και στο πρωινό σχολείο, ενώ η εποπτεία και ο προβλεπόμενος έλεγχος ασκούνται, τέλος, από αρμόδιους λειτουργούς του Υπουργείου Παιδείας.

Η ΠΟΕΔ είχε, από την αρχή, τοποθετηθεί αρνητικά, κι εξακολουθεί ν’ αντιδρά, στην άδικη και αντιεργατική μορφή εργοδότησης με το σύστημα της αγοράς υπηρεσιών στο χώρο της Δημόσιας Εκπαίδευσης. Γι αυτό το λόγο, καλεί όσους εργάζονται στα προαιρετικά ολοήμερα σχολεία, ή και στα ενιαία, με το καθεστώς της αγοράς υπηρεσιών, όπως προχωρήσουν στην υποβολή ένστασης για το καθεστώς εργοδότησής τους προς τον

Διευθυντή Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

Λεωφόρος Βύρωνος 7,

1465 Λευκωσία 

 

Μπορείτε να βρείτε δείγμα ένστασης ΕΔΩ

 

2. Παρατηρήσαμε, περαιτέρω, ότι η πληρωμή των εισφορών των επηρεαζομένων προς τις Κ.Α. πρέπει να γίνεται μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία, τη στιγμή που η καταβολή της αντιμισθίας τους καθυστερεί. Χαρακτηριστικά, μετά την εγγραφή των εργαζομένων στα Προαιρετικά και στα Ενιαία Ολοήμερα σχολεία στο Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αυτοί ενημερώθηκαν ότι, μέχρι τις 10.11.2013, θα έπρεπε να καταβάλουν το καθορισμένο ποσό της εισφοράς τους προς τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις για το τρίμηνο Ιουλίου - Αυγούστου – Σεπτεμβρίου, τη στιγμή που αυτοί δεν είχαν απασχοληθεί για το συγκεκριμένο διάστημα. Όπως τους διευκρινίστηκε, αυτό καθίστατο αναγκαίο επειδή το πιο πάνω τρίμηνο περιλάμβανε και την πρώτη εβδομάδα Οκτωβρίου, στη διάρκεια της οποίας και είχαν ήδη αναλάβει καθήκοντα, και ότι η δυνατότητα να απαλλαγούν από την τέτοια υποχρέωση εξέλιπε αφού δεν είχαν υποβάλει σχετική ένσταση μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Κι αυτό, παρ’ όλο που ενημερώθηκαν πως επιλέγηκαν για εργασία στο ΠΟΣ μετά τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας.

 

Γι’ αυτό, η ΠΟΕΔ καλεί τους εργαζόμενους που επηρεάζονται από την πιο πάνω ρύθμιση να προχωρήσουν στην υποβολή ένστασης απευθείας στο Διευθυντή Κοινωνικών Ασφαλίσεων (η διεύθυνση πιο πάνω).

Σχετικό πρότυπο ένστασης μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ

 

4. Η Οργάνωση ενημερώνει, ταυτόχρονα, πως έχει ήδη αποσταλεί επιστολή προς την Υπουργό Εργασίας και τον Υπουργό Παιδείας (ενημέρωση σε άλλη είδηση) με την οποία έχει ζητηθεί ο καθορισμός άμεσης συνάντησης για την οριστική επίλυση των προβλημάτων που εγείρονται.

 

 

5. Μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματα της ΠΟΕΔ, γνωστοποιούμε στους επηρεαζομένους πως:

Οι συνάδελφοι που εργάζονται στα Προαιρετικά και στα Ενιαία Ολοήμερα σχολεία με την εγγραφή τους στο Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα έπρεπε να συμπληρώσουν τα πιο κάτω έγγραφα:

ΥΚΑ 1 - 008 Αίτηση εγγραφής μισθωτού αυτοτελώς εργαζομένου

YKA 1 - 017, ΑΙΤΗΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

(Κατά τον υπολογισμό του πραγματικού  εισοδήματος που θα δηλωθεί, να αφαιρούνται οι αργίες. Για τον υπολογισμό των εξόδων να λαμβάνονται υπόψη έξοδα όπως η βενζίνη και η φθορά του αυτοκινήτου, η αναγκαία γραφική ύλη κ.ά.)

 

Πριν από τις άδειες των Χριστουγέννων θα πρέπει, επίσης, οι συνάδελφοι να δηλώσουν στα Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων τον τερματισμό της υπηρεσίας τους ως αυτοτελώς εργαζόμενοι, παραδίδοντας συμπληρωμένο το πιο κάτω έντυπο:

YKA 1 - 016, ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

 

Επιπλέον έντυπα

Σε περίπτωση που διαφωνείτε με το ποσό το οποίο έχει οριστεί για να πληρώσετε μετά από την ένσταση σας για να υπολογιστούν οι κοινωνικές ασφαλίσεις με βάση τα πραγματικά εισοδήματα μπορείτε να προχωρήσετε σε νέα ένσταση με την οποία θα ζητάτε να εξεταστεί το αίτημα σας σε ειδική επιτροπή συμπληρώνοντας το πιο κάτω έντυπο.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΑΕ ΣΤΗ ΣΥΜΒ.ΕΠΙΤΡ.ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

 

Το έντυπο:

Αίτηση για Επιστροφή Εισφορών που Καταβλήθηκαν Αχρεωστήτως

Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε στην περίπτωση που έχετε πληρώσει περισσότερες κοινωνικές ασφαλίσεις ώστε να σας επιστραφούν

6. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Actions: E-mail | Permalink |