16
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΕΔ: Αρχίζει, επιτέλους, η καταβολή μισθών στο Ολοήμερο. Kαθυστερεί αδικαιολόγητα η εξέταση σχετικών ενστάσεων των επηρεαζομένων

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, άρχισαν, επιτέλους, με καθυστέρηση δύο μηνών, να καταβάλλονται οι μισθοί των απασχολουμένων, από τις πρώτες μέρες του Οκτώβρη, στο Ολοήμερο Σχολείο.
Η ΠΟΕΔ εκφράζει ικανοποίηση για τη θετική αυτή εξέλιξη, δεν μπορεί, όμως, παρά να παρατηρήσει, ταυτόχρονα, πως, κάτω από τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που όλοι διερχόμαστε και προκειμένου για εργαζόμενους με το χαμηλό εισόδημα που προσφέρει η απασχόληση σ’ ένα τέτοιο τύπο σχολείου, όπως είναι το Ολοήμερο, δεν είναι νοητό και δεν επιτρέπεται να παρατηρείται καθυστέρηση στην καταβολή των ισχνών ωφελημάτων τους.
Είναι, περαιτέρω, απαράδεκτο αυτοί να καλούνται να καταβάλουν εισφορές προς τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, μέσα σε χρονοδιαγράμματα, η πάροδος των οποίων συνεπάγεται, μάλιστα, και την επιβολή προστίμου, για την περίοδο που αναφέρεται στο διάστημα που καθυστερεί η καταβολή των αποδοχών τους.
Σημειώνουμε, ακόμη, ότι η εξέταση σχετικών ενστάσεων των επηρεαζομένων προς το αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Εργασίας, για διευκρίνιση του καθεστώτος μέσα στο οποίο αυτοί προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και για ρύθμιση θεμάτων που σχετίζονται με τις υποχρεώσεις τους προς τις Κ.Α., καθυστερεί αδικαιολόγητα.
Καλούμε τις Αρμόδιες Αρχές των Υπουργείων Παιδείας και Εργασίας να συντονιστούν και να δώσουν άμεσα λύση σ’ ένα πρόβλημα για το οποίο, αν επρόκειτο για εργοδότη του Ιδιωτικού Τομέα, αυτός θα υφίστατο, πιθανό, και τις κυρώσεις του Νόμου.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ.
Actions: E-mail | Permalink |