18

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Έλεγχος ιδιότητας μέλους ΠΟΕΔ. Εγγραφή νέων μέλων-Δικαίωμα ψήφου στις επόμενες εκλογές της ΠΟΕΔ μέχρι 31/12/2013

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με τη λήξη της παρούσας τριετίας, σας πληροφορούμε ότι, σύμφωνα και με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού, ενόψει των Εκλογών της ΠΟΕΔ του ερχόμενου Μάη, δικαίωμα ψήφου, όπως και δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν, μόνο, όλα τα τακτικά μέλη που εγγράφηκαν ή θα εγγραφούν ως τις 31/12/2013.

Για το λόγο αυτοί, καλείστε να ελέγξετε από τις πρόσφατες καταστάσεις μισθού σας (του Σεπτέμβρη μέχρι Δεκέμβρη του 2013) κατά πόσο σας αποκόπτεται συνδρομή προς την ΠΟΕΔ, δεδομένου ότι δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα τακτικά μέλη που έχουν τακτοποιημένες τις συνδρομές τους προς την Οργάνωση.

Συνάδελφοι που είναι εγγεγραμμένα μέλη και διαπιστώνουν πως δεν τους αποκόπτεται συνδρομή, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την Οργάνωση, πριν από την πιο πάνω ημερομηνία, για ρύθμιση του θέματος, εκτός αν αυτοί δεν είχαν μισθό, για τη συγκεκριμένη περίοδο, οπότε και απαλλάσσονται της καταβολής συνδρομών για το αντίστοιχο διάστημα (π.χ. άδειες μητρότητας, άδειες απουσίας χωρίς απολαβές, διακοπή αντικατάστασης κλπ.).

Συνάδελφοι που δεν είναι μέλη και ενδιαφέρονται να εγγραφούν στην Οργάνωση, παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση εγγραφής, που δημοσιεύεται και στην Ιστοσελίδα ΠΟΕΔ (www.poed.com.cy). Δικαίωμα εγγραφής έχουν όσοι βρίσκονται στην υπηρεσία στο διάστημα μεταξύ Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου 2013.

Αίτηση Εγγραφής νέου μέλους σε pdf

Αίτηση Εγγραφής νέου μέλους σε word

Ταμείο Αποθνησκόντων

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΕΔ υπογραμμένες ταχυδρομικώς, με ΦΑΞ ή με κάποιο στέλεχος της ΠΟΕΔ.

Πληροφορίες για εγγραφή νέων μελών ΠΟΕΔ

Σύμφωνα με το Καταστατικό της ΠΟΕΔ, η εγγραφή μελών γίνεται με αίτηση που υποβάλλεται προς τη Γραμματεία της Οργάνωσης. Παρακαλούμε, γι' αυτό, όπως συμπληρώσετε και αποστείλετε στα Κεντρικά Γραφεία ΠΟΕΔ το συνημμένο τύπο αίτησης εγγραφής όπως και τον τύπο για μηχανογράφηση των υπηρεσιών της Οργάνωσης, που εσωκλείονται. Για διευκόλυνση της διαδικασίας αποκοπής συνδρομών, οι αιτητές πρέπει να υποβάλλουν, μαζί, γραπτή δήλωση - εξουσιοδότησή τους, σχετικός τύπος για την οποία εσωκλείεται επίσης, ώστε η συνδρομή να αποκόπτεται από το μισθό μέσω του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας. Το ύψος της συνδρομής ανέρχεται σε 0,5% του μισθού.

Τα Κεντρικά Γραφεία της Οργάνωσής μας βρίσκονται στη Λευκωσία, στη Λεωφ. Μακαρίου Γ’ 18, στον τρίτο όροφο του κτιρίου του Διδασκαλικού Ταμιευτηρίου. Το τηλέφωνο είναι 22 - 817585. Τα Γραφεία λειτουργούν με το σύστημα της πενθήμερης εβδομάδας εργασίας και παραμένουν ανοικτά καθημερινά από τις 7:30 π.μ. μέχρι τις 5:00 μ.μ., εκτός της Τετάρτης που κλείνουν στις 2:30.
Μπορείτε να απευθύνεστε σ’ αυτά, γραπτά ή τηλεφωνικά, για κάθε πληροφορία που σας ενδιαφέρει.

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΕΔ υπογραμμένες ταχυδρομικώς, με ΦΑΞ ή με κάποιο στέλεχος της ΠΟΕΔ.

Στην ΠΟΕΔ λειτουργούν διάφορα ταμεία. Ένα από αυτά, το σημαντικότερο, είναι το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Δασκάλων (Ταμείο Αποθνησκόντων). Το Ταμείο αυτό δημιουργήθηκε για να καλύπτει την οικογένεια συναδέλφου σε περίπτωση θανάτου του πριν από το 61ο έτος της ηλικίας του. Φυσικά, καλύπτει μόνο όσους είναι μέλη του.

Όπως καταλαβαίνετε, το Ταμείο αυτό είναι η έκφραση της αλληλεγγύης του διδασκαλικού κόσμου. Γι’ αυτό και σε Καταστατική Παγκύπρια Συνδιάσκεψη της Οργάνωσης έχει εγκριθεί πρόνοια όπως κάθε νεοεισερχόμενο μέλος της ΠΟΕΔ εγγράφεται ταυτόχρονα και μέλος σ’ αυτό το Ταμείο. Στα πλαίσια του Ταμείου αυτού, λειτουργεί και σύστημα παροχής βοήθειας σε αναξιοπαθούντες συναδέλφους που υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τη Διαχειριστική Επιτροπή, με πόρους που προέρχονται από τους τόκους του πάγιου ενεργητικού του Ταμείου.

Πιο κάτω/πάνω θα βρείτε τύπο αίτησης για εγγραφή σας, τον οποίο και παρακαλούμε να συμπληρώσετε και επιστρέψετε στην ΠΟΕΔ μαζί με την αίτηση για εγγραφή σας ως μέλους της Οργάνωσης, ώστε τα βιβλία του Ταμείου να ενημερωθούν κατάλληλα.

Υπενθυμίζουμε επίσης ότι, για να γίνετε μέλος του Ταμιευτηρίου μας, του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Δασκάλων, πρέπει να υποβάλετε, επίσης, σχετική αίτηση, την οποία μπορείτε να προμηθευτείτε από τα κατά τόπους καταστήματα του Ταμιευτηρίου.

Αίτηση Εγγραφής νέου μέλους στην ΠΟΕΔ  σε pdf

Αίτηση Εγγραφής νέου μέλους στην ΠΟΕΔ σε word

Ταμείο Αποθνησκόντων

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΕΔ υπογραμμένες ταχυδρομικώς, με ΦΑΞ ή με κάποιο στέλεχος της ΠΟΕΔ.
Actions: E-mail | Permalink |