22
ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΟΣΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας πληροφορούμε ότι, ύστερα από παραστάσεις της Οργάνωσης προς τη Διεύθυνση του Τμήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έχει δοθεί παράταση στην προθεσμία για υποβολή ένστασης από τους συναδέλφους που υπηρετούν στο Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές απολαβές τους στο Ολοήμερο για σκοπούς υπολογισμού της εισφοράς τους προς τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, μέχρι τις 31 του Γενάρη, 2014.
Καλούμε τους συναδέλφους που επηρεάζονται να μεριμνήσουν για την ΕΓΚΑΙΡΗ υποβολή της σχετικής ένστασης, μέσω των κατά τόπους Επαρχιακών Γραφείων Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ώστε το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με την επιβολή αυξημένων εισφορών να επιλυθεί.
Η Οργάνωση βρίσκεται σ’ επικοινωνία με αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν ικανοποιητικά και τα όποια άλλα προβλήματα αντιμετωπίζονται από τους συναδέλφους, μόνιμους και έκτακτους, που υπηρετούν στο Προαιρετικό Ολοήμερο, καθώς και από τους Αντικαταστάτες.
Συναδελφικά,

Ο Πρόεδρος,                                                              Ο Γ. Γραμματέας,

Φίλιος Φυλακτού                                          Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου
Actions: E-mail | Permalink |