15

ΑΦΙΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ   -  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 

AΘΛHTIKH EΠITPOΠH  ΠOEΔ ΛAPNAKAΣ ΔIOPΓANΩNEI HMEPIΔA ΓNΩPIMIAΣ ME AΘΛHMATA TOY NEPOY


ΣTHN HMEPIΔA ΠAIΔIA KAI MEΓAΛOI ΘA ΓNΩPIΣOYN TA AΘΛHMATA:

KANOE KAΓIAK 
SUP (ΣANIΔOKΩΠHΛAΣIA)
IΣTIOΣANIΔAΣ (windsurfing)

ΔEYTEPA 25/6
TPITH 26/6
TETAPTH 4/7


9:00 - 12:00 Π.M.

ΣTON XΩPO TOY IΣTIOΠΛOIKOY OMIΛOY ΛEYKΩΣIAΣ (ΔIΠΛA AΠO NAYTIKO OMIΛO ΛAPNAKAΣ)

AITHΣEIΣ EΓΓPAΦHΣ ΣTON ΣYNΔEΣMO: 

https://goo.gl/AunWfu

Actions: E-mail | Permalink |