07

Λευκωσία, 7 Αυγούστου 2018

Υπουργό Παιδείας & Πολιτισμού

Υπουργείο Παιδείας

Λευκωσία

ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ και  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

     

Θέμα: Απάντηση Εκπαιδευτικών Οργανώσεων στην επιστολή του Υπουργείου Παιδείας

Έντιμε κύριε,

Σε απάντηση της επιστολής σας, ημερομηνίας 6 Αυγούστου 2018 στην οποία περιλαμβάνονται και οι αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και σε συνέχεια της σύσκεψης που έγινε στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, στις 5 Αυγούστου 2018, επιθυμούμε να σημειώσουμε τα ακόλουθα:

  1. Οι Εκπαιδευτικές Οργανώσεις, ΟΕΛΜΕΚ – ΠΟΕΔ – ΟΛΤΕΚ, έχουν αποστείλει στις 3 Αυγούστου 2018 τις θέσεις τους (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι, ΙΙ και ΙΙΙ), προτείνοντας ισοδύναμα μέτρα εξοικονόμησης εκπαιδευτικών με εκείνα που αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο στις 4 Ιουλίου 2018. Μέτρα για τα οποία έχουμε εκφράσει, ήδη, τη διαφωνία μας τόσο ως προς τη διαδικασία που ακολουθήθηκε όσο και ως προς την ουσία, η οποία και μας οδήγησε στη λήψη μέτρων αντίδρασης. Οι εναλλακτικές μας εισηγήσεις, θεωρούμε ότι θα συμβάλουν στην ομαλή έναρξη, από κάθε άποψη, της νέας σχολικής χρονιάς, όπως ήταν άλλωστε και ο στόχος της συνάντησης με τον ΠτΔ στο Προεδρικό στις 27 Ιουλίου 2018.
  2. Σε ό,τι αφορά τις Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και τα θέματα που άπτονται της διαχείρισης του εξωδιδακτικού χρόνου σε σχέση με άλλα καθήκοντα, δηλώνουμε με ειλικρίνεια και σαφήνεια ότι είμαστε έτοιμοι να τα συζητήσουμε σε ουσιαστικό θεσμικό διάλογο, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, στο πλαίσιο της ΜΕΠΕΥ. Απώτερος σκοπός θα είναι η ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και της συνεπακόλουθης βελτίωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων των παιδιών μας, στη βάση εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών κριτηρίων.
  1. Στην εν λόγω επιστολή με την οποία μας κοινοποιήσατε γραπτώς τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, περιλαμβάνεται μια ακόμη απαράδεκτη πρόνοια που καταστρατηγεί κατάφωρα τις δεσμευτικές συμφωνίες των δύο πλευρών, Εργοδοτικής Πλευράς και Εκπαιδευτικών Οργανώσεων, με την οποία καταργείται η μείωση του διδακτικού χρόνου στη βάση των ετών υπηρεσίας για τους νεοεισερχομένους. Κάτι, που σύμφωνα και με τη γνωμάτευση των νομικών μας συμβούλων Παναγιώτου & Πελεκάνος, την οποία και επισυνάπτουμε, η μονομερής αναίρεσή τους (σημεία α, β και δ της επιστολής σας) χωρίς την προηγούμενη διαβούλευση και διαπραγμάτευσή τους, ακόμη και ενώπιον της ΜΕΠΕΥ, κρίνεται απαράδεκτη.
  2. Θεωρούμε σημαντικό να τονίσουμε ότι τα μέτρα που έχει αποφασίσει μονομερώς το Υπουργικό Συμβούλιο στις 4 Ιουλίου 2018, επιδεινώνουν το πρόβλημα της αδιοριστίας εκατοντάδων εκπαιδευτικών, οι οποίοι υπηρέτησαν επί σειρά ετών τη Δημόσια Εκπαίδευση. Μετά και τους πρόσφατους διορισμούς που έγιναν ο αριθμός αυτός ανέρχεται στους τριακόσιους, περίπου, εκπαιδευτικούς. Συνεπώς, επιβάλλεται να ληφθεί και αυτή η παράμετρος υπόψη στις προσπάθειες για εξεύρεση λύσης.

Αναμένουμε ότι αύριο, 8 Αυγούστου 2018, θα λάβουμε τις τελικές σας αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο επίλυσης του προβλήματος που έχει προκύψει. Αποφάσεις τις οποίες θα παραπέμψουμε ενώπιον των συλλογικών μας σωμάτων για αξιολόγηση και λήψη αποφάσεων.

Ευχαριστούμε και διατελούμε,

 

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος ΟΕΛΜΕΚ,           Ο Πρόεδρος ΟΛΤΕΚ,                 Ο Πρόεδρος ΠΟΕΔ, 

(Υπ.) Γιάννος Σωκράτους  (Υπ.) Παναγιώτης Λυσάνδρου      (Υπ.) Φίλιος Φυλακτού

Actions: E-mail | Permalink |