09

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Διευθυντές/Διευθύντριες                               

Δημοτικών Σχολείων, Νηπιαγωγείων και       

Ειδικών Σχολείων

     Θέμα: Αποφάσεις ΔΣ ΠΟΕΔ

Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι,

Η ΠΟΕΔ στην τελευταία συνεδρία του Διοικητικού της Συμβουλίου που έγινε στις 4 Οκτωβρίου 2018, συζήτησε την κατάσταση όπως αυτή διαμορφώνεται μετά την εξεύρεση λύσης ανάγκης και τον τερματισμό της εντεινόμενης κρίσης που ταλάνισε την Εκπαίδευση τους τρεις τελευταίους μήνες. Συνυπολογίζοντας και τον διάλογο για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, καθώς και την ανάγκη αναθεώρησης ή/και συμπλήρωσης που επιβάλλεται, στις υφιστάμενες εγκυκλίους και δομές, αποφάσισε τα πιο κάτω τα οποία θέτει ενώπιον σας, προκειμένου να υπάρξει ενιαία πολιτική και αντιμετώπιση σε όλες τις σχολικές μονάδες:

1.   Πρώτιστο μέλημα όλων των σχολικών μονάδων θα πρέπει να είναι η μεγιστοποίηση του διδακτικού και ποιοτικού χρόνου των παιδιών, αντιμετωπίζοντας με φειδώ και σκεπτικισμό οτιδήποτε συρρικνώνει τον χρόνο αυτό.

2.   Η ΠΟΕΔ θα αποστείλει σε κεντρικό επίπεδο, μετά που έθεσε το θέμα και στον διάλογο για την Ασφάλεια και Υγεία, επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας με την οποία θα αναδεικνύει την ανάγκη ελέγχου των σχολικών εγκαταστάσεων και χώρων σε σχέση με το θέμα της στατικότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων και της εκτίμησης κινδύνων. Παράλληλα, στην εν λόγω επιστολή θα ζητηθεί να γνωστοποιηθούν από τις Αρμόδιες Αρχές τα Πιστοποιητικά Πυρασφάλειας και τα Πιστοποιητικά Καταλληλότητας Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, όπως προνοείται στη σχετική νομοθεσία.  

3.   Η ΠΟΕΔ θα αποστείλει, επίσης, επιστολή στο Υπουργείο Παιδείας και συγκεκριμένα στη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης με την οποία θα ζητούνται ξεκάθαρες οδηγίες και διευκρινίσεις σε σχέση με τη διεξαγωγή του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, την ασφάλεια στους χώρους που ενδείκνυται να γίνεται το μάθημα και γενικά οτιδήποτε το αφορά, εντός ή/και εκτός του σχολικού χώρου.

4.   Στη βάση των όσων έχουν αναδυθεί τους τελευταίους μήνες για το κρίσιμο ζήτημα της Ασφάλειας και Υγείας στα σχολεία και μέχρι να ολοκληρωθεί ο διάλογος που βρίσκεται σε εξέλιξη, μέσα από τον οποίο ενδέχεται να προκύψουν νέα δεδομένα, η ΠΟΕΔ καλεί τα μέλη της να ακολουθήσουν και να εφαρμόσουν τις πιο κάτω αποφάσεις και οδηγίες της:

Ø Μη συμμετοχή σε οποιαδήποτε δραστηριότητα μετά τις 13:05 και γενικά σε εξωσχολικό χρόνο, που περιλαμβάνει συμμετοχή παιδιών με οποιοδήποτε τρόπο. Εξαιρούνται μόνο τα Προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας που διεξάγονται σε πρωινό χρόνο και, σε κάποιες περιπτώσεις, επεκτείνονται σε μη εργάσιμο χρόνο (π.χ. Κατασκηνώσεις, Περιβαλλοντικά Κέντρα κ.ά.). Σε αυτά, τα σχολεία μπορούν να συμμετάσχουν κανονικά, εφόσον ακολουθήσουν τις διαδικασίες που προβλέπονται.

Ø Περιορισμός της συμμετοχής στους διαγωνισμούς που αποστέλλονται στα σχολεία, με τρόπο που αυτοί να μην λειτουργούν σε βάρος του διδακτικού χρόνου των παιδιών και πάντοτε κατά την κρίση των εκπαιδευτικών που εμπλέκονται.

Ø Η συμμετοχή σε επιμορφωτικές ή άλλες δραστηριότητες στις οποίες καλούνται να συμμετάσχουν οι εκπαιδευτικοί σε εργάσιμο χρόνο, θα γίνονται πρωτίστως βάσει του προγραμματισμού που θα κάνει το Υπουργείο Παιδείας και για το οποίο θα εκφράσει απόψεις η ΠΟΕΔ και νοουμένου ότι η απουσία εκπαιδευτικού ή εκπαιδευτικών από τη σχολική μονάδα δεν επηρεάζει την ομαλή λειτουργία της αλλά και τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας των παιδιών που αποτελούν πρώτιστο μέλημα για όλους. Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν στις επιμορφώσεις, θα αιτούνται, ανάλογα με τα ισχύοντα, την καταβολή οδοιπορικών μέσω του σχετικού εντύπου το οποίο θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔ (www.poed.com.cy).

Ø Η διοργάνωση ενδοσχολικών εκδηλώσεων να γίνεται στη βάση των σχετικών Κανονισμών και Εγκυκλίων του Υπουργείου Παιδείας. Υπενθυμίζουμε ότι αυτές πρέπει να είναι σύντομες και λιτές και, κυρίως, με σεβασμό στον διδακτικό χρόνο των παιδιών ο οποίος δεν πρέπει να συρρικνώνεται για την προετοιμασία τους. Τονίζουμε ιδιαίτερα, τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας που επιβάλλεται να τηρούνται, αλλά και την ανάγκη να γίνονται οι κατάλληλες ρυθμίσεις από την κάθε σχολική μονάδα για τις αναγκαίες πρόβες και προετοιμασίες οι οποίες θα πρέπει να περιορίζονται στον ελάχιστο δυνατό βαθμό.

Ø Η ΠΟΕΔ, επαναλαμβάνει εμφατικά την απόφασή της σε σχέση με τους Δείκτες Επιτυχίας και Δείκτες Επάρκειας στο πλαίσιο του Δεκαπενθήμερου ή Εβδομαδιαίου Προγραμματισμού των εκπαιδευτικών η οποία ταυτίζεται με την εγκύκλιο που έχει αποσταλεί κατά την περσινή σχολική χρονιά, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2017, Αρ. Φακ. 7.1.02.7.11 (ypp6665a).

5.   Η Οργάνωση καλεί όλα τα μέλη της να ακολουθήσουν τις πιο πάνω αποφάσεις που έχει λάβει προκειμένου να υπάρξει ομοιόμορφη πολιτική σε όλες τις σχολικές μονάδες, αλλά και για τη διασφάλιση ομαλότερης, αποτελεσματικότερης και ασφαλέστερης λειτουργίας τους.

Για οποιεσδήποτε νέες αποφάσεις προκύψουν ή ληφθούν η Οργάνωση θα αποστείλει έγκαιρα σχετική ενημέρωση. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις ή για περαιτέρω πληροφορίες.                         

 

 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ                                                         

Actions: E-mail | Permalink |