17

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ      ΑΦΙΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 Κλαδική Επιτροπή Διευθυντών και η Κλαδική Επιτροπή Βοηθών Διευθυντών Επαρχιακού Γραφείου Π.Ο.Ε.Δ. Λευκωσίας, διοργανώνουν την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 18:00-19:30, ανοικτή συζήτηση με θέμα:

«Ο ρόλος της διευθυντικής ομάδας: πραγματικότητα και προκλήσεις»

Εισηγήτρια:

Δρ. Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Θα γίνουν τοποθετήσεις από Β. Διευθύντρια, Διευθυντή και ΕΔΕ. Θα ακολουθήσει συζήτηση.

Actions: E-mail | Permalink |