28

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης προτίθεται να διοργανώσει τον Ιούνιο του 2019 (η ακριβής ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής θα καθοριστούν σε μεταγενέστερο στάδιο) τριήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο για δασκάλους δημοτικής που διδάσκουν ή θα τους ενδιέφερε να διδάσκουν χειροσφαίριση στα πλαίσια του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί σε μη εργάσιμο χρόνο (Παρασκευή απόγευμα , Σάββατο και Κυριακή) και θα είναι συνολικής διάρκειας 15ωρών.

Τα μαθήματα θα διδάξει Εκπαιδευτής από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης η οποία θα εκδώσει και το πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Οι θεματικές του σεμιναρίου είναι οι εξής:

α) Βασικοί κανόνες του αθλήματος

β) Μεθοδολγία και Σχεδιασμός μαθημάτων

γ) Χειρισμός μπάλας

δ) Μικρά παιχνίδια

ε) Τακτικά παιχνίδια

στ) Τρόποι άμυνας και Επίθεσης

ζ) Τρόπος παιχνιδιού του τερματοφύλακα

 

Η ΠΟΕΔ έχει ήδη διαμορφώσει την εξής πλατφόρμα : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaUGthGLuy-_UryUWWFiCTmB7SqPE0laVInW1auStT_UcqTg/viewform

στην οποία μπορείτε να μπείτε και να κάνετε  προκαταρτική δήλωση συμμετοχής έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει καλύτερος προγραμματισμός (για την διεξαγωγή των σεμιναρίων απαιτείται ελάχιστος αριθμός 30 συμμετοχών. Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων που μπορεί να εξυπηρετηθεί είναι 60 άτομα)

Σε περίπτωση αυξημένου ενδιαφέροντος θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την προκαταρτική δήλωση συμμετοχής!

Actions: E-mail | Permalink |