Entries for Ιούνιος 2014

25
Σύνθεση Επαρχιακής Επιτροπής / Μέλη ΔΣ ΠΟΕΔ / Γενικοί Αντιπρόσωποι ΠΟΕΔ Λάρνακας

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
19
Δίνουμε στη δημοσιότητα τη σύνθεση της νέας Εκτελεστικής Γραμματείας του Δ.Σ. της ΠΟΕΔ, όπως αυτή διαμορφώθηκε ύστερα από τον καταρτισμό σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου που αναδείχθηκε μέσα από τις πρόσφατες εκλογές στην Οργάνωση :

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
18
Διευκρινίζουμε ότι διαφωνούμε με κάθε προσπάθεια αντιμετώπισης του συγκεκριμένου προβλήματος η οποία θα μπορούσε να επηρεάζει αρνητικά τη Δημοτική Εκπαίδευση και/ή τα δικαιώματα των μελών μας.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
17
Η Επαρχιακή Επιτροπή ΠΟΕΔ Λευκωσίας, απευθυνόμενη προς τους/τις εκπαιδευτικούς της πόλης και επαρχίας Λευκωσίας και μέλη του Επαρχιακού Γραφείου ΠΟΕΔ Λευκωσίας, επιθυμεί να υπενθυμίσει τα ακόλουθα:

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
17
Η Επταμελής Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την Κύπρο, Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Πορτογαλία και Βουλγαρία, που έχει προετοιμάσει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «Επενδύστε στην Παιδεία» και η οποία εκπροσωπείται στην Κύπρο από τον κ. Ιάκωβο Ψάλτη, Διδάκτορα Επαγγελματικών Σπουδών στην Εκπαιδευτική Διοίκηση, έχει ζητήσει τη συνδρομή της ΠΟΕΔ στην προσπάθεια που ανέλαβε, σε συνεργασία με ομάδα εθελοντών, με σκοπό τη συλλογή, πανευρωπαϊκά, 1.000.000 υπογραφών οι οποίες θα επιτρέψουν την προώθηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νομοθεσίας με την οποία οι δαπάνες για την παιδεία θα εξαιρούνται από οποιεσδήποτε περικοπές.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
15
Καλούνται οι νεοεκλεγέντες Γ.Α. της ΠΟΕΔ σε Εκλογική Παγκύπρια Συνδιάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Π212-213 του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, στη Λευκωσία, την Πέμπτη, 19 του Ιούνη, 2014, στις 9.30 το πρωί.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
14
Έχουμε την χαρά να σας ανακοινώσουμε ότι θα έχουμε μαζί μας τον Jamie Keddie  ο οποίος επιστρέφει στην Κύπρο μετά από δύο χρόνια  για το διήμερο καλοκαιρινό  εργαστήρι του CyTEA  με θέμα  «Η χρήση βίντεο στην τάξη των ξένων γλωσσών».

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
13
Η ΠΟΕΔ εκφράζει έντονη αντίδραση για το γεγονός ότι, κατά την περίοδο που μεσολαβεί μέχρι το τέλος της φετινής σχολικής χρονιάς, δεν αποστέλλονται αντικαταστάτες εκπαιδευτικοί σε σχολεία των οποίων απουσιάζει μέλος του προσωπικού τους. Θεωρεί ότι πρακτικές της μορφής αυτής επιβαρύνουν τα σχολεία και θέτουν έντονο το ζήτημα της ασφάλειας των παιδιών των οποίων απουσιάζει ο δάσκαλος, ιδιαίτερα προκειμένου για μικρές και ολιγοθέσιες σχολικές μονάδες.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
05
Η Οργάνωση είχε, από καιρό, υποβάλει συγκεκριμένα επιχειρήματα και λόγους για τους οποίους η εργοδότηση στα ΠΟΣ δεν τεκμηριώνει αυτοεργοδότηση και κάλεσε το αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να αποφασίσει ότι η μορφή εργασίας που προσφέρεται στα συγκεκριμένα σχολεία αποτελεί μισθωτή υπηρεσία, με όλα τα συνεπαγόμενα δικαιώματα για όλους τους επηρεαζομένους. Οι απόψεις αυτές της ΠΟΕΔ υιοθετούνται, μέσα κι από πρόσφατη σχετική Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την οποία διαπιστώνεται, ακριβώς, ότι, για το λόγο αυτό, δεν αποδεικνύεται/τεκμηριώνεται αυτοεργοδότηση των απασχολουμένων στα ΠΟΣ.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |