(ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ)

NO Image:
22

Τα νέα μέλη ή και άλλοι συνάδελφοι που τυχόν δεν έχουν πάρει ακόμη την Κάρτα, καλούνται να επικοινωνούν με τα Κεντρικά Γραφεία της Οργάνωσης για να τύχουν άμεσης εξυπηρέτησης.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
22

Παρακαλούμε θερμά τους διευθυντές των σχολείων μας να παραινέσουν τους συναδέλφους να ελέγξουν κατά πόσο γίνεται η αποκοπή από το Γενικό Λογιστήριο, διευκρινίζοντάς τους, ταυτόχρονα, ότι η συνδρομή στην Οργάνωση φοροαπαλλάσσεται.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
22

Ως Διαχειριστική Επιτροπή του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕΛΩΝ ΠΟΕΔ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΠΟΘΝΗΣΚΟΝΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ, επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα  τα οποία αφορούν τόσο τη λειτουργία του Ταμείου όσο και τις επόμενες αποκοπές για βοήθεια μελών οικογενειών Αποθνησκόντων δασκάλων

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
22

Η σύσταση και η διαχείριση του Ταμείου γίνονται με τον τρόπο που διαγράφεται, επίσης, στη σχετική εγκύκλιο του Τμήματος, στην οποία συστήνεται, περαιτέρω, όπως υπάρχει πάντοτε συνεργασία με τις Σχολικές Εφορείες για αξιοποίηση του εργατοϋπαλληλικού και τεχνικού προσωπικού.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
22

Είναι υπόψη της Οργάνωσης ότι σε διάφορα σχολεία λειτουργούν εργοτάξια που, αναπόφευκτα, δημιουργούν δυσκολίες στην ομαλή λειτουργία των σχολείων και σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
22

Οδηγίες όσον αφορά τα συστήματα συναγερμού που λειτουργούν στα σχολεία Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
22

Νοείται ότι, τίποτε από τα πιο πάνω δεν καθιστούν την πραγματοποίηση τέτοιων εκδηλώσεων υποχρεωτική και ότι η οργάνωση εκθέσεων αποφασίζεται από το Σύλλογο των Δασκάλων κάθε σχολείου και μόνο.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
22

Διευκρινίζουμε ότι, στις περιπτώσεις που η σχετική ενημερωτική επιστολή προς τα σχολεία προέρχεται από το Υπουργείο Παιδείας, οι δάσκαλοι μπορούν, αν το κρίνουν σκόπιμο, να παροτρύνουν τα παιδιά για την αγορά των προϊόντων από τα συγκεκριμένα ιδρύματα που τα διαθέτουν.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
22

Υπενθυμίζουμε, σχετικά, την απόφαση του Δ.Σ. της ΠΟΕΔ για μη συμμετοχή των σχολείων και των δασκάλων στο διαγωνισμό της Μαθηματικής Ολυμπιάδας και τονίζουμε την ευθύνη των συναδέλφων να τηρούν τη σχετική οδηγία της Οργάνωσης.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
22

Υπενθυμίζουμε, τέλος, την πάγια θέση της Οργάνωσης για την ενίσχυση της ενδοσχολικής επιμόρφωσης και την αξιοποίησή της ως μέσου για την αντιμετώπιση των εξειδικευμένων αναγκών των σχολικών μονάδων και των ίδιων των εκπαιδευτικών.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
Page 2 of 4First   Previous   1  [2]  3  4  Next   Last