(ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ)

NO Image:
07
Η Οργάνωση κατέστησε στην Αρμόδια Αρχή του Υπουργείου την αμετακίνητη θέση της ότι οι συνάδελφοι που διορίζονται ως αντικαταστάτες θα πρέπει να απασχολούνται για πλήρες ωράριο, όπως πλήρες ωράριο είναι και εκείνο του συναδέλφου που αυτοί αντικαθιστούν και ότι οποιαδήποτε προσπάθεια για περιορισμό του χρόνου απασχόλησής τους δεν μπορεί να εξηγηθεί παρά μόνο ως οικονομίστικη προσέγγιση

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
13
Η ΠΟΕΔ εκφράζει έντονη αντίδραση για το γεγονός ότι, κατά την περίοδο που μεσολαβεί μέχρι το τέλος της φετινής σχολικής χρονιάς, δεν αποστέλλονται αντικαταστάτες εκπαιδευτικοί σε σχολεία των οποίων απουσιάζει μέλος του προσωπικού τους. Θεωρεί ότι πρακτικές της μορφής αυτής επιβαρύνουν τα σχολεία και θέτουν έντονο το ζήτημα της ασφάλειας των παιδιών των οποίων απουσιάζει ο δάσκαλος, ιδιαίτερα προκειμένου για μικρές και ολιγοθέσιες σχολικές μονάδες.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
10
Το επίδομα αποτελεί δικαίωμα και πρέπει να παραχωρείται σε όλους τους συναδέλφους Αντικαταστάτες που διακόπτουν την εργασία τους στη διάρκεια των Διακοπών είτε του Πάσχα είτε των Χριστουγέννων, ανεξάρτητα αν αυτοί θα επιστρέψουν ή όχι για να συνεχίσουν την ίδια αντικατάσταση.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
08
Αναφερόμενοι στο πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε ότι έχει διευκρινιστεί αρμόδια στην Οργάνωση ότι πολιτική του Τμήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά με την καταβολή ανεργιακού επιδόματος σε Αντικαταστάτες, για την περίοδο των Διακοπών του Πάσχα, είναι πως το επίδομα θα καταβάλλεται σε όσους είναι δικαιούχοι (έχουν καταβάλει τον απαιτούμενο αριθμό εισφορών στο Ταμείο κατά την προηγούμενη ασφαλιστική χρονιά), ΜΟΝΟ στην περίπτωση που οι υπηρεσίες τους δεν θα συνεχίσουν να προσφέρονται για την ίδια αντικατάσταση και μετά τις Διακοπές.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
12
Επιμετρώντας τις εξελίξεις στη βάση των τελευταίων διορισμών όπως αυτοί έχουν κοινοποιηθεί στις 8 Αυγούστου 2013, η ΠΟΕΔ εκφράζει την σοβαρή της ένσταση για τον σημαντικό αριθμό εκπαιδευτικών της Δημοτικής Εκπαίδευσης (δασκάλων, νηπιαγωγών και ειδικών εκπαιδευτικών) οι οποίοι δεν διορίζονται, προδιαγράφοντας τεράστια λειτουργικά προβλήματα και σημαντικότατες αρνητικές επιπτώσεις στα δημόσια δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
30
Η ΠΟΕΔ ζητά άμεσα τον ορισμό συνάντησης μαζί σας, για την επίλυση του προβλήματος. Επιπλέον, σας καλούμε να δώσετε οδηγίες όπως και φέτος ακολουθηθεί η τακτική των προηγούμενων χρόνων, μέχρι να υπάρξει οριστική συμφωνία για επίλυση του προβλήματος.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
29
Η ΠΟΕΔ από την πρώτη στιγμή προβαίνει σε ενέργειες για επίλυση του προβλήματος, ενέργειες που μέχρι στιγμής δεν οδήγησαν σε οριστική επίλυση του θέματος. Γι αυτό καλούμε και δημόσια το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας όπως και φέτος ακολουθηθεί η τακτική των προηγούμενων χρόνων μέχρι να υπάρξει οριστική συμφωνία για επίλυση του θέματος.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
31
Η ΠΟΕΔ εκφράζει  σφοδρή αντίδραση στην πρακτική που φαίνεται να υιοθετείται σ’ ό,τι αφορά την αναπλήρωση των συναδέλφων που απουσιάζουν. Μιας πρακτικής για την οποία πληροφορηθήκαμε, στα πλαίσια συνάντησής μας με την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Εκεί διαφάνηκε πως υιοθετείται νέα φιλοσοφία σ’ ό,τι αφορά το θέμα των αδειών απουσίας και σε θέματα που αφορούν το χρόνο και τη διάρκεια που αποστέλλονται αντικαταστάτες.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
06

Η ΠΟΕΔ με έγγραφό της προς τους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών και Παιδείας απαίτησε όπως γίνουν άμεσες ενέργειες ώστε τα δεδουλευμένα των συναδέλφων να τους αποδοθούν χωρίς άλλη καθυστέρηση, ενόψει, μάλιστα, και των γιορτών.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
15
Η εκδήλωση παραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου και ώρα 18:00, στη Δημοσιογραφική Εστία στη Λευκωσία. Στην εκδήλωση κατατέθηκαν σύντομες εισηγήσεις από τους:

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
Page 2 of 4First   Previous   1  [2]  3  4  Next   Last