(ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ)

NO Image:
26

Το Δ.Σ. της ΠΟΕΔ που συνήλθε σήμερα Πέμπτη, 26 του Γενάρη, 2011, εξέτασε κατ’ αποκλειστικότητα, ως κατεπείγον, το μείζον πρόβλημα που δημιουργήθηκε σ’ ό,τι αφορά τη στελέχωση των σχολείων, όπως αυτή επηρεάζεται από τη μη έγκριση κονδυλίων που αφορούν το διορισμό έκτακτων εκπαιδευτικών.
Το Συμβούλιο επεσήμανε ότι, ανεξάρτητα από τους λόγους για τους οποίους το όλο πρόβλημα παρατηρήθηκε, είναι, σήμερα, σαφές σε όλους τους εμπλεκομένους πως η διευθέτησή του δεν επιτρέπει περαιτέρω αναβολή.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
26

Για το λόγο αυτό, ως πρώτο μέτρο αντίδρασής του, καλεί τους συναδέλφους σε όλα τα σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης να προβούν σε εκδήλωση διαμαρτυρίας, η οποία να περιλαμβάνει παραμονή των παιδιών στην αυλή, κατά τη διάρκεια της τελευταίας περιόδου λειτουργίας των σχολείων, αύριο Παρασκευή, 27/1/2012, με μέριμνα, πάντοτε, για επαρκή παιδονομία.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
25

Η ΠΟΕΔ εκφράζει έντονη ανησυχία και τη δυσαρέσκειά της για την παρατεινόμενη εκκρεμότητα σ’ ό,τι αφορά τη ρύθμιση του θέματος των διορισμών των εκτάκτων στο χώρο της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και την υπολειτουργία, για το λόγο αυτό, των σχολικών μονάδων, σε βάρος των μαθητών και της Εκπαίδευσης, γενικότερα....
 

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
19

Αναφερόμενη στο πρόβλημα που δημιουργήθηκε από τη μη έγκριση κονδυλίων που αφορούν το διορισμό έκτακτων εκπαιδευτικών και/ή τη μη λήψη πρόνοιας για απελευθέρωση και/ή δυνατότητα απελευθέρωσης κονδυλίων για το σκοπό αυτό, η ΠΟΕΔ εκφράζει την ανησυχία της για την κατάσταση που τείνει να δημιουργηθεί και η οποία επηρεάζει την ομαλή στελέχωση και λειτουργία των σχολείων.
 

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
19

Αναφερόμενη στο πρόβλημα που δημιουργήθηκε από τη μη έγκριση κονδυλίων που αφορούν το διορισμό έκτακτων εκπαιδευτικών και/ή τη μη λήψη πρόνοιας για απελευθέρωση και/ή δυνατότητα απελευθέρωσης κονδυλίων για το σκοπό αυτό, η ΠΟΕΔ ενημερώνει τους συναδέλφους ότι, από την πρώτη στιγμή που γνωστοποιήθηκε το πρόβλημα...
 

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
29

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Παρακαλούμε όπως φέρετε σε γνώση των συναδέλφων που υπηρετούν ως αντικαταστάτες στο σχολείο σας ότι, με βάση απόφαση του Δ.Σ. της Οργάνωσης, που συνήλθε την Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου, 2010, αυτοί δικαιούνται, όπως και όλοι οι μόνιμοι και επισυμβάσει συνάδελφοι, να εγγραφούν κανονικά ως τακτικά μέλη της ΠΟΕΔ......

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
Page 4 of 4First   Previous   1  2  3  [4]  Next   Last