(ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ)

NO Image:
21
Για το λόγο αυτό, συστήνουμε στους συναδέλφους Διευθυντές των σχολείων να αποφύγουν τη συμμετοχή του σχολείου τους στο συγκεκριμένο Σχέδιο, μέχρι να καταστεί δυνατό αυτό να επανατεθεί στις σωστές του βάσεις και να συνεχίσει να εξυπηρετεί τους σκοπούς για τους οποίους αυτό, από την αρχή, τέθηκε σ’ εφαρμογή.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
21
Περιήλθε στην αντίληψή μας ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν αποστέλλεται έγκαιρα αντικαταστάτης για αναπλήρωση συναδέλφου που απουσιάζει για διάστημα μεγαλύτερο από τις τρεις εργάσιμες ημέρες, που αποτελεί τη συμφωνημένη πρακτική.Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε τους συναδέλφους Διευθυντές των σχολείων να ενημερώνουν, γραπτά, την ΠΟΕΔ.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
19
Μέλη που για οποιοδήποτε λόγο παραλείφθηκαν από τον Κατάλογο μπορούν να υποβάλουν ένσταση στη Γραμματεία της Οργάνωσης, μέσω της οικείας Επαρχιακής Επιτροπής, ως  τις 26 του Μάρτη, 2014, στις 12 το μεσημέρι, το αργότερο. Ένσταση μπορεί να υποβληθεί και για αντικανονική συμπερίληψη ή μη συμπερίληψη άλλου μέλους στον Κατάλογο. Μέλη που ενδιαφέρονται να μετεγγραφούν, με βάση τις σχετικές πρόνοιες του Καταστατικού, από ένα Επαρχιακό Γραφείο, ή Εκλογικό Κέντρο, σε άλλο, μπορούν επίσης να υποβάλουν σχετική αίτηση μέσα στην ίδια πιο πάνω προθεσμία.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
12
Αναφερόμενοι στην εγκύκλιο επιστολή της Γενικής Διεύθυνσης του ΥΠΠ προς τα σχολεία, της 13/1/2014, για το πιο πάνω θέμα, καλούμε τους συναδέλφους Διευθυντές των Σχολείων να συνεχίσουν να διαχειρίζονται το Ταμείο Διευθυντή με τον ίδιο τρόπο και για τους ίδιους σκοπούς που το διαχειρίζονταν ως πριν από την αποστολή της εγκυκλίου και να αποτείνονται στην οικεία Σχολική Εφορεία για τις όποιες επιδιορθώσεις και/ή τις δαπάνες που προκύπτουν στο σχολείο τους, όπως και πριν.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
05
Ενόψει, εντούτοις, της συνάντησης που ορίστηκε, σχετικά, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, για τις 10 του Δεκέμβρη, 2013, και δεδομένης της ακύρωσης της συνεδρίας του Συμβουλίου Παιδείας, το Δ.Σ. της Οργάνωσης, που συνήλθε σήμερα Πέμπτη, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή εφαρμογής της απόφασης για δίωρη στάση εργασίας..

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
03
Στα πλαίσια αυτά θεωρούμε πως οι Διευθύνσεις των Σχολείων και οι Διδασκαλικοί σύλλογοι, ανεξάρτητα από την πίεση την οποία δημιουργεί η απαίτηση για επιμόρφωση, θα πρέπει ελεύθερα ν΄ αποφασίζουν για τη συμμετοχή τους, αξιολογώντας τις πρακτικές δυσκολίες και δυνατότητες της σχολικής μονάδας καθώς επίσης και την χρηστική αξία κάθε συνεδρίου.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
11
Φέρουμε σε γνώση σας ότι τα μέτρα που είχε εξαγγείλει η ΠΟΕΔ στις 15 του Γενάρη, 2013, με σκοπό την αποχή των σχολείων από εξωδιδακτικές δραστηριότητες, είχαν τεθεί σε ισχύ για συγκεκριμένους λόγους και για συγκεκριμένη χρονική περίοδο που δεν εκτεινόταν πέρα από τη λήξη της περσινής σχολικής χρονιάς.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
21

Σας πληροφορούμε ότι η Οργάνωση έχει προχωρήσει στη δημιουργία Online Συστήματος Ηλεκτρονικών Κρατήσεων για τις Εξοχικές της Κατοικίες στις Πλάτρες όσο και για τα διαμερίσματα στην Πάφο, τα οποία αυτή ενοικιάζει από την ΟΕΛΜΕΚ. Από φέτος όλες οι κρατήσεις και πληρωμές θα γίνονται μέσω του συστήματος αυτού. Πληρωμές μπορούν να γίνονται και σε όλα τα κατά τόπους Παραρτήματα του ΣυνεργατικούΤαμιευτηρίου Δασκάλων,καθώς και στις ΣΠΕ Αυγόρου και Παραλιμνίου.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
26

Από τον περασμένο Ιανουάριο έχει τερματιστεί η ταχυδρομική αποστολή των καταστάσεων μισθοδοσίας. Οι καταστάσεις μισθοδοσίας βρίσκονται αναρτημένες ηλεκτρονικά σε ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου. Εκεί μπορείτε να βρείτε και την κατάσταση συνολικών αποδοχών για κάθε έτος που χρειάζεται για τη συμπλήρωση της φορολογικής σας δήλωσης. 

Στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔ έχει ενεργοποιηθεί ειδικός σύνδεσμος (στην αριστερή στήλη της αρχικής σελίδας) που σας μεταφέρει αυτόματα στην ιστοσελίδα του συστήματος καταστάσεων μισθοδοσίας.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
31
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔ, που συνήλθε την Τρίτη, 15 του Γενάρη, 2013, αφού ενημερώθηκε για το περιεχόμενο των μνημονιακών νόμων που εγκρίθηκαν πρόσφατα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, εξέφρασε έντονη την απογοήτευση και τη διαμαρτυρία του τόσο για τις περικοπές στους μισθούς και τα άλλα μέτρα που επηρεάζουν αρνητικά τους εργαζομένους στο χώρο της Δημόσιας Εκπαίδευσης όσο και για τις σοβαρές επιπτώσεις τους στην ίδια την Εκπαίδευση.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
Page 3 of 5First   Previous   1  2  [3]  4  5  Next   Last