(ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ)

NO Image:
28
Θέλοντας να επανατονίσει πως προτεραιότητα έχει, πάντοτε, η ομαλή λειτουργία του σχολείου, η Γραμματεία της ΠΟΕΔ υπενθυμίζει ότι οι θέσεις της σ’ ό,τι αφορά τα συνέδρια-σεμινάρια, εμφαίνονται στην εγκύκλιο που απέστειλε η Οργάνωση με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, το σχετικό απόσπασμα της οποίας και παρουσιάζουμε αυτούσιο πιο κάτω.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
23
Υποβάλλουμε, σχετικά, ότι, ανεξάρτητα αν το θέμα έχει αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης με οποιουσδήποτε άλλους φορείς ή εκπροσώπους του προσωπικού των Σχολικών Εφορειών στα σχολεία, αυτό δεν είναι δυνατό να θεωρείται ότι έτυχε οριστικής ρύθμισης χωρίς και την εμπλοκή της Οργάνωσής μας.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
11
Η Οργάνωση θεωρεί ότι τέτοιες ενέργειες του Υπουργείου Παιδείας προέρχονται εκ του πονηρού, ενώ εκτιμά ότι οι νεότερες οδηγίες που δίνονται εμπεριέχουν κινδύνους που δεν φαίνεται να αξιολογήθηκαν δεόντως. Για το λόγο αυτό και καλεί τα μέλη της να αποφεύγουν να τις εφαρμόσουν, μέχρι νεότερης ειδοποίησης της Οργάνωσης.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
09

1.    Φέρουμε σε γνώση των συναδέλφων ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου για την έκτακτη εισφορά αξιωματούχων, εργοδοτουμένων και συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Ν. 193(Ι)/2011, το ποσό που αποκόπτεται, ως έκτακτη εισφορά (2,5%-4%), από το μισθό των συναδέλφων εκπίπτει, από 1/1/2012, από το Φόρο Εισοδήματος.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
23

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σε συνέχεια της τελευταίας εγκυκλίου της ΠΟΕΔ προς τα σχολεία, αναφορικά με την αναστολή του μέτρου της αποχής από τα σεμινάρια για την Επιμόρφωση, η Οργάνωση διευκρινίζει ότι τα προαιρετικά σεμινάρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που εξαγγέλθηκαν με την εγκύκλιο της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης με ημερομηνία 5/1/2012, δεν υποκαθιστούν τα σεμινάρια για την επιμόρφωση, που πραγματοποιούνται σε εργάσιμο χρόνο.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
22

Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού
Μέσω Γενικής Διευθύντριας
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Λευκωσία
Θέμα : Άδειες ασθένειας – Διαδικασία Ιατροσυμβουλίων
Έντιμε κύριε,
Αναφερόμενοι στο πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της επιστολής μας της 6/9/2011, για το ίδιο θέμα, προς τη Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου σας, θα θέλαμε να θέσουμε, συμπληρωματικά, υπόψη σας και τα ακόλουθα :

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
21

Γενική Διευθύντρια
Μέσω Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης
Υπόψη Προϊστάμενου Γραφείου Ασφάλειας και Υγείας
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Λευκωσία
Αξιότιμη κυρία,
Αφορμή για την υποβολή των πιο κάτω αποτέλεσε η επιστολή του Προϊσταμένου του Γραφείου Ασφάλειας και Υγείας του Υπουργείου σας προς τη Σχολική Εφορεία Λακατάμειας, ημερομηνίας 16 Μαρτίου, 2012 και με θέμα : «Επικίνδυνα σημεία στο Σχολείο μας – Ζ΄ Δημοτικό Σχολείο Λακατάμειας», η οποία και μας κοινοποιήθηκε.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
22

Με αφορμή την αναστολή του μέτρου της αποχής από εξωδιδακτικές δραστηριότητες, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε τα ακόλουθα, ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά τόσο το φαινόμενο του «κρυφού Αναλυτικού Προγράμματος» ...

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σε pdf

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
31

Η ΠΟΕΔ θέλει να σας ενημερώσει ότι, στην αρχική εγκύκλιο του ΥΠΠ για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, σημειώνεται ο εθελοντικός χαρακτήρας και η ελεύθερη βούληση των δασκάλων για συμμετοχή σε συγκεκριμένες δραστηριότητες. Για το λόγο αυτό, θεωρούμε ότι λανθασμένα ζητούνται και επιβάλλονται στους συναδέλφους διάφορες πρόσθετες υποχρεώσεις  και γι' αυτό η Οργάνωση υπέβαλε προς τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης την επιστολή που εμφαίνεται στη συνέχεια....
 

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
22

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σχετικά με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας Αρ. Φακ 7.1.05.23 και  ημερομηνία 07 Φεβρουαρίου 2011, επιθυμούμε να ξεκαθαρίσουμε για άλλη μια φορά ότι: ......

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
Page 4 of 5First   Previous   1  2  3  [4]  5  Next   Last