(ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ)

NO Image:
26

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Α. Έχοντας υπόψη τα διάφορα προβλήματα που προκύπτουν λόγω της ιδιαιτερότητας του θέματος της εθελοντικής, πάντοτε, συμμετοχής των σχολείων σε τοπικές παρελάσεις, - το οποίο σε πολλές κοινότητες έχει, βέβαια, καταστεί παράδοση για τη συνέχιση της οποίας η Οργάνωση δεν μπορεί να έχει αντιρρήσεις ....
 

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
09

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Αναφερόμενοι στο πιο πάνω θέμα και επειδή περιήλθε στην αντίληψή μας ότι από εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας ζητείται όπως τα σχολεία υποβάλλουν αναλυτικά σημειώματα για δράσεις που αυτά αναλαμβάνουν σχετικά με τους στόχους υπό έμφαση της νέας σχολικής χρονιάς....

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
Page 5 of 5First   Previous   1  2  3  4  [5]  Next   Last