(ΘΕΣΕΙΣ)

NO Image:
08

Εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκεια τους για τη στάση του Υπουργείου Παιδείας και την απαξίωση των αρμοδίων εκπαιδευτικών οργανώσεων σ' ένα τόσο σοβαρό θέμα.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
02

Λευκωσία, 29 Μαρτίου, 2012
Με αφορμή την επαναφορά του θέματος της επέκτασης του ορίου αφυπηρέτησης, στο δημόσιο τομέα, στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, η ΠΟΕΔ διευκρινίζει ότι η θέση της σχετικά με το θέμα δεν διαφοροποιείται και εξακολουθεί να είναι η ίδια.

[Read the rest of this article...]

Posted in: (ΘΕΣΕΙΣ)
Actions: E-mail | Permalink |
22

Η ΠΟΕΔ εκφράζει, για άλλη μια φορά, την ικανοποίησή της για τη στάση που τηρείται, γενικά, τόσο από την Επίσημη Πλευρά όσο κι από τους εκπροσώπους των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων σ’ ό,τι αφορά το θέμα της επέκτασης του ορίου αφυπηρέτησης στο χώρο της Δημοτικής Εκπαίδευσης.

[Read the rest of this article...]

Posted in: (ΘΕΣΕΙΣ)
Actions: E-mail | Permalink |
20

Προς όλα τα μέλη
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Αναφερόμενη στα ζητήματα που εγέρθηκαν, στα πλαίσια της διαδικασίας για την πλήρωση των κενών θέσεων προαγωγής μέσα στον Κλάδο, που βρίσκεται σε εξέλιξη, και, συγκεκριμένα, σ’ εκείνο που σχετίζεται με τη μισή μονάδα που παρεχωρείτο, μέχρι σήμερα, στους κατόχους του πτυχίου Εξομοίωσης, καθώς και σ’ αυτό που προκύπτει από το νομοθετική ρύθμιση για χορήγηση μονάδων για την υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά, η ΠΟΕΔ πληροφορεί τα ενδιαφερόμενα μέλη της τα ακόλουθα :

[Read the rest of this article...]

Posted in: (ΘΕΣΕΙΣ)
Actions: E-mail | Permalink |
22

Έντιμε κύριε,

Αναφερόμενοι στο πιο πάνω θέμα, εκφράζουμε τη δυσφορία μας γιατί, για άλλη μια φορά, παρατηρείται το φαινόμενο το Υπουργείο Παιδείας να συζητά θέματα που αναφέρονται στο χώρο του ενδιαφέροντος της Οργάνωσής μας και/ή επηρεάζουν μέλη μας με τρίτους, όπως είναι τα Πολιτικά Κόμματα, ......

[Read the rest of this article...]

Posted in: (ΘΕΣΕΙΣ)
Actions: E-mail | Permalink |
26

Αξιότιμε κύριε,

Ύστερα από τη διευθέτηση που, όπως πληροφορούμαστε, έχει γίνει σ’ ό,τι αφορά τη διοίκηση της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής στην Αγγλία, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα ακόλουθα ζητήματα που απασχολούν, σχετικά, την Οργάνωσή μας:......
 

[Read the rest of this article...]

Posted in: (ΘΕΣΕΙΣ)
Actions: E-mail | Permalink |
24

Αξιότιμη κυρία,

Παρατηρήσαμε με έκπληξη ότι η ακολουθούμενη ως σήμερα πρακτική, σ’ ό,τι αφορά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών αδειών που παραχωρούνται σε συναδέλφους οι οποίοι παρακολουθούν διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα μεταπτυχιακού επιπέδου Master και PHD, έχει διαφοροποιηθεί μονομερώς από πλευράς Υπουργείου Παιδείας, με τρόπο που, όπως υποστηρίζεται από τα ενδιαφερόμενα μέλη μας, καταλήγει να μην τους επιτρέπεται να ανταποκριθούν ικανοποιητικά και να περατώσουν κανονικά τις σπουδές τους.......
 

[Read the rest of this article...]

Posted in: (ΘΕΣΕΙΣ)
Actions: E-mail | Permalink |
29

Έντιμοι Κύριοι,

Αναφορικά με το θέμα της παραχώρησης δικαιώματος στους εκπαιδευτικούς και γενικότερα στους δημόσους υπαλλήλους για υποβολή υποψηφιότητας ως πρόεδροι ή μέλη κοινοτικών συμβουλίων ή δημοτικών συμβουλίων θα θέλαμε να σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:....
 

[Read the rest of this article...]

Posted in: (ΘΕΣΕΙΣ)
Actions: E-mail | Permalink |
29

Αξιότιμε κύριε,

Η ΠΟΕΔ θεωρεί πως είναι θεμελιώδης υποχρέωση του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και γενικότερα των συντεταγμένων οργάνων της Πολιτείας, η διασφάλιση όλων εκείνων των μέτρων που θα αποτρέπουν ή μειώνουν δραστικά το φαινόμενο του αναλφαβητισμού ανάμεσα στους μαθητές μας......

[Read the rest of this article...]

Posted in: (ΘΕΣΕΙΣ)
Actions: E-mail | Permalink |
29

Αξιότιμε Κύριε,

Εν έτει 2010, η Κύπρος δεν μπορεί παρά να κατανοεί πλήρως την ανάγκη στήριξης των αλλοδαπών μαθητών στα πλαίσια μιας κοινωνίας που ολοταχώς τείνει να λαμβάνει πολυπολιτισμικό χαρακτήρα.......

[Read the rest of this article...]

Posted in: (ΘΕΣΕΙΣ)
Actions: E-mail | Permalink |
Page 2 of 3First   Previous   1  [2]  3  Next   Last