(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

NO Image:
05
Ως ΠΟΕΔ θεωρούμε θετική εξέλιξη την κατάργηση του ΙΔΑΒΕΠ και την επαναφορά των προγραμμάτων στο Υπουργείο Παιδείας. Η Οργάνωση, από την πρώτη στιγμή, είχε καταθέσει σαφή διαφωνία στην υπαγωγή των Προαιρετικών Ολοήμερων Σχολείων και των ΚΙΕ σε Φορέα Ιδιωτικού Δικαίου, ζητώντας, ταυτόχρονα, επαναφορά των ρυθμίσεων που εφαρμόζονταν πριν από την ίδρυση του ΙΔΑΒΕΠ.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
30
Η ΠΟΕΔ ζητά άμεσα τον ορισμό συνάντησης μαζί σας, για την επίλυση του προβλήματος. Επιπλέον, σας καλούμε να δώσετε οδηγίες όπως και φέτος ακολουθηθεί η τακτική των προηγούμενων χρόνων, μέχρι να υπάρξει οριστική συμφωνία για επίλυση του προβλήματος.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
29
Η ΠΟΕΔ από την πρώτη στιγμή προβαίνει σε ενέργειες για επίλυση του προβλήματος, ενέργειες που μέχρι στιγμής δεν οδήγησαν σε οριστική επίλυση του θέματος. Γι αυτό καλούμε και δημόσια το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας όπως και φέτος ακολουθηθεί η τακτική των προηγούμενων χρόνων μέχρι να υπάρξει οριστική συμφωνία για επίλυση του θέματος.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
06
Με σκοπό την ενημέρωσή σας για τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα σ’ ό,τι αφορά τους όρους εργοδότησής σας, ιδιαίτερα μετά τη λειτουργία του ΙΔΑΒΕΠ που μονομερώς η Επίσημη Πλευρά του Υπουργείου προώθησε και έθεσε σ’ εφαρμογή ως φορέα Ιδιωτικού Δικαίου, και γι’ ανταλλαγή απόψεων για τα θέματα που σας απασχολούν, η ΠΟΕΔ σας προσκαλεί σε επαρχιακές συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη, 12 Μαρτίου, 2013, στις 4.30 το απόγευμα, στα ακόλουθα κέντρα :

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
02
Τελευταίο αίτημα της ΠΟΕΔ τα τελευταία τρία χρόνια ήταν η αναγνώριση της υπηρεσίας προϋπηρεσίας των αδιόριστων εκπαιδευτικών ως εκπαιδευτική υπηρεσια σε Δημόσιο Σχολείο. Το αίτημα είχε τεκμηριωθεί με τέτοιο τρόπο που δεν μπορούσε παρά να γίνει αποδεκτό από το Υπουργείο Παιδείας. Αντί αυτού, το Μάιο του 2012 σε δημοσιευμά παρουσιάζεται η ίδρυση ιδιωτικού φορέα.
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ για Εκπροσώπηση

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
05
Αναφερόμενοι στο πιο πάνω θέμα, διευκρινίζουμε ότι, παρά τις επιφυλάξεις που εξέφρασε και εξακολουθεί να έχει η ΠΟΕΔ σ’ ό,τι αφορά την αλλαγή του νομικού καθεστώτος για την εργοδότηση των απασχολουμένων στο Ενιαίο Ολοήμερο, στο Προαιρετικό Ολοήμερο, στα Επιμορφωτικά Κέντρα και στα ΚΙΕ και την υπαγωγή του σε Φορέα Ιδιωτικού Δικαίου, η Οργάνωση θεωρεί πως έχει, φύσει και θέσει, ρόλο και λόγο για τους όρους υπηρεσίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σ’ αυτά

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
31
Η ΠΟΕΔ εκφράζει  σφοδρή αντίδραση στην πρακτική που φαίνεται να υιοθετείται σ’ ό,τι αφορά την αναπλήρωση των συναδέλφων που απουσιάζουν. Μιας πρακτικής για την οποία πληροφορηθήκαμε, στα πλαίσια συνάντησής μας με την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Εκεί διαφάνηκε πως υιοθετείται νέα φιλοσοφία σ’ ό,τι αφορά το θέμα των αδειών απουσίας και σε θέματα που αφορούν το χρόνο και τη διάρκεια που αποστέλλονται αντικαταστάτες.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
24
Δάσκαλοι: χρειάζονται άμεσα &si...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
18
Με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων της και με δεδομένες τις πιο πάνω θέσεις της, η Οργάνωση εκφράζει ανησυχία για την πιθανή εξέλιξη του νέου αυτού θεσμού, επισημαίνοντας ότι διαφάνηκαν, ήδη, από την τρέχουσα σχολική χρονιά, πλείστα όσα προβλήματα, με σοβαρές εκπαιδευτικές διαστάσεις, όπως είναι π.χ. το γεγονός ότι εργαζόμενοι στο Ολοήμερο υποχρεώνονται να εγκαταλείψουν την απασχόλησή τους σ’ αυτό προκειμένου να εργαστούν ως αντικαταστάτες, αλλά και καταστρατήγησης όρων απασχόλησης στο Ολοήμερο λόγω υπαγωγής των εργαζομένων σ’ αυτό, σε άλλο νομικό καθεστώς από εκείνο της Δημόσιας Εκπαίδευσης, όπως π.χ. η αναγνώριση της υπηρεσίας τους ως εκπαιδευτικής, για διάφορους σκοπούς.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
06

Η ΠΟΕΔ με έγγραφό της προς τους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών και Παιδείας απαίτησε όπως γίνουν άμεσες ενέργειες ώστε τα δεδουλευμένα των συναδέλφων να τους αποδοθούν χωρίς άλλη καθυστέρηση, ενόψει, μάλιστα, και των γιορτών.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
Page 2 of 4First   Previous   1  [2]  3  4  Next   Last