(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

NO Image:
18
Σχετικά, υπενθυμίζουμε ότι, κατά τη συνάντηση που είχαμε μαζί σας στις 29/10/2010, είχατε αναλάβει να τοποθετηθείτε σε πρόταση που θα έπρεπε να υποβληθεί σε σας από τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, σε διάστημα 15-20 ημερών, ύστερα από διαβούλευση που αυτή θα είχε με την Οργάνωσή μας. Η διαβούλευση είχε ολοκληρωθεί έγκαιρα και η πρόταση της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης θα έπρεπε να έχει υποβληθεί, αν δεν υποβλήθηκε, στο Γραφείο σας, από μέρες.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
25
Actions: E-mail | Permalink |
27
Σχετικά, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας ότι τα αιτήματα, για τα οποία η κατάσταση
αυτή προέκυψε, δε συνιστούν, στην ουσία, συνδικαλιστικές διεκδικήσεις του Κλάδου των
Δασκάλων, ο οποίος και περηφανεύεται γιατί πάντοτε, στη μακρόχρονη συνδικαλιστική
του πορεία, λάμβανε και λαμβάνει υπόψη τις οικονομικές και άλλες συνθήκες του τόπου,
προσαρμόζοντας και περιορίζοντας τα όποια αιτήματά του ώστε αυτά, σε καμιά
περίπτωση, να αποτελούν εμπόδιο για την πρόοδο και την ανάπτυξη της Εκπαίδευσής
μας.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
20
Από τις 9 Οκτωβρίου 2009 περιμένουμε την επίσημη τοποθέτηση του Υπουργείου σας.
Παρ’ όλο που από υπηρεσιακούς του Υπουργείου σας, προφορικά, μας
λέχθηκε πως το ΥΠΠ υιοθετεί τις θέσεις μας και ότι, μάλιστα, δόθηκαν σχετικές
οδηγίες προς την ΕΕΥ, καμιά γραπτή και επίσημη ενημέρωση δεν είχαμε ως
την ώρα.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
04
Υπηρεσία σε προαιρετικό ολοήμερο σχολείο:
Το προαιρετικό ολοήμερο σχολείο είναι «δημόσιο σχολείο», όπως αυτό ορίζεται από
τους κανονισμούς και ως τέτοιο θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σε σχέση με την
αναγνώριση προϋπηρεσίας σε αυτό.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
Page 4 of 4First   Previous   1  2  3  [4]  Next   Last