(ΘΕΣΕΙΣ)

NO Image:
19
 Ενημέρωση ΠΟΕΔ και έναρξη διαλόγου για τρέχοντα εκπαιδευτικά/συνδικαλιστικά θέματα

Σε συνέχεια των τελευταίων συναντήσεων με την ΠΟΕΔ, αλλά και δημόσιων δηλώσεων τόσο δικών σας, όσο και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ζητούμε όπως το αμέσως επόμενο διάστημα τύχουμε ενδελεχούς ενημέρωσης σχετικά με τα πιο κάτω θέματα:

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
19
Τροποποίηση Νομοθεσίας «Περί Εγγραφής Λογοπαθολόγων Νόμος του 2001 (136 (I)/2001)»

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της συνάντησής μας, στις 11 Σεπτεμβρίου, θα θέλαμε να καταθέσουμε τα ακόλουθα: Ο διορισμός, η αξιολόγηση, η επιμόρφωση, η εγγραφή σε Συνδικαλιστική Οργάνωση και η πειθαρχική διαδικασία των Λογοπαθολόγων της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, βασίζεται στις διατάξεις του «Περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμο του 1969 (10/1969)» αλλά και στα Σχέδια Υπηρεσίας που ισχύει στη βάση αυτού.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
29

Επιστολή της ΠΟΕΔ προς τον Δρ. Νεόφυτο Παπαδόπουλο, Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, αναφορικά με τις  Οργανικές θέσεις Δημοτικής (Δημοτική-Προδημοτική και Ειδικής Εκπαίδευση). 

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
29

Επιστολή ΠΟΕΔ προς Υπουργό Παιδείας κ. Πρόδρομο Προδρόμου (Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022), με θέμα: Αντίδραση ΠΟΕΔ για την απροθυμία του ΥΠΑΝ να ενημερώσει και να προωθήσει το αίτημα της Οργάνωσης για τις Οργανικές θέσεις Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δημοτική-Προδημοτική και Ειδική Εκπαίδευση)

[Read the rest of this article...]

οργανικές θέσεις, ΥΠΑΝ, επιστολή, εκδηλωση διαμαρτυρίας
Actions: E-mail | Permalink |
07
Η Οργάνωση ενημερώνει, ταυτόχρονα, πως έχει ήδη αποσταλεί επιστολή προς την Υπουργό Εργασίας και τον Υπουργό Παιδείας με την οποία έχει ζητηθεί ο καθορισμός άμεσης συνάντησης για την οριστική επίλυση των προβλημάτων που εγείρονται. Μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματα της ΠΟΕΔ, γνωστοποιούμε στους επηρεαζομένους πως:

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
07
Για τους πιο πάνω λόγους, παρακαλούμε όπως οριστεί επείγουσα, κατά προτίμηση κοινή, συνάντησή μας, με σκοπό τη συζήτηση του όλου θέματος και την επίλυση των προβλημάτων που εγείρονται.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
04

Βασική προϋπόθεση αποτελεί για μας η εξασφάλιση των υποψήφιων που έφτασαν κοντά στο διορισμό τους με βάση τους υφιστάμενους καταλόγους διοριστέων. Η εξαίρεση των συμβασιούχων και των αντικαταστατών από οποιαδήποτε τροποποίηση του Συστήματος Διορισμού και η διασφάλιση του δικαιώματός τους για απασχόληση θα πρέπει να θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
15
Η ανακίνηση του θέματος σε μιαν περίοδο που οι διορισμοί έχουν παγοποιηθεί, τη στιγμή που οι αριθμοί των απασχολουμένων, για σειρά χρόνων, σε έκτακτη βάση εκτείνονται στο βάθος του υφιστάμενου Καταλόγου Διοριστέων, κάμνει φανερό πως αυτό που επιδιώκεται δεν είναι, πραγματικά, ο «εκσυγχρονισμός» του Συστήματος, αλλά η εξυπηρέτηση αλλότριων σκοπών και συμφερόντων.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
15
Δεν έχουμε όμως πεισθεί για την αναγκαιότητα τέτοιων αλλαγών στο σύστημα διορισμών, για το οποίο η πλευρά μας επιφυλάσσεται να καταθέσει απόψεις και εισηγήσεις που οδηγούν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που προβάλλονται, χωρίς να διαφοροποιείται, απαραίτητα, το πνεύμα και οι βασικές αρχές του υφιστάμενου Σχεδίου.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
26
Οι περικοπές κονδυλίων, με όλα τα συνεπαγόμενα προβλήματα καθημερινής στελέχωσης (έλλειψη συνοδών, μείωση αντικαταστάσεων), θέτουν σε αμφιβολία την υλοποίηση του  θεσμού του υπεύθυνου τμήματος και οδηγούν σε οπισθοδρόμηση  την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Επιπρόσθετα, τα ελλείμματα υλικοτεχνικής υποδομής  επιφορτίζουν περαιτέρω το  έργο των εκπαιδευτικών.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
Page 1 of 3First   Previous   [1]  2  3  Next   Last