(ΘΕΣΕΙΣ)

NO Image:
07
Η Οργάνωση ενημερώνει, ταυτόχρονα, πως έχει ήδη αποσταλεί επιστολή προς την Υπουργό Εργασίας και τον Υπουργό Παιδείας με την οποία έχει ζητηθεί ο καθορισμός άμεσης συνάντησης για την οριστική επίλυση των προβλημάτων που εγείρονται. Μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματα της ΠΟΕΔ, γνωστοποιούμε στους επηρεαζομένους πως:

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
07
Για τους πιο πάνω λόγους, παρακαλούμε όπως οριστεί επείγουσα, κατά προτίμηση κοινή, συνάντησή μας, με σκοπό τη συζήτηση του όλου θέματος και την επίλυση των προβλημάτων που εγείρονται.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
04

Βασική προϋπόθεση αποτελεί για μας η εξασφάλιση των υποψήφιων που έφτασαν κοντά στο διορισμό τους με βάση τους υφιστάμενους καταλόγους διοριστέων. Η εξαίρεση των συμβασιούχων και των αντικαταστατών από οποιαδήποτε τροποποίηση του Συστήματος Διορισμού και η διασφάλιση του δικαιώματός τους για απασχόληση θα πρέπει να θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
15
Η ανακίνηση του θέματος σε μιαν περίοδο που οι διορισμοί έχουν παγοποιηθεί, τη στιγμή που οι αριθμοί των απασχολουμένων, για σειρά χρόνων, σε έκτακτη βάση εκτείνονται στο βάθος του υφιστάμενου Καταλόγου Διοριστέων, κάμνει φανερό πως αυτό που επιδιώκεται δεν είναι, πραγματικά, ο «εκσυγχρονισμός» του Συστήματος, αλλά η εξυπηρέτηση αλλότριων σκοπών και συμφερόντων.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
15
Δεν έχουμε όμως πεισθεί για την αναγκαιότητα τέτοιων αλλαγών στο σύστημα διορισμών, για το οποίο η πλευρά μας επιφυλάσσεται να καταθέσει απόψεις και εισηγήσεις που οδηγούν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που προβάλλονται, χωρίς να διαφοροποιείται, απαραίτητα, το πνεύμα και οι βασικές αρχές του υφιστάμενου Σχεδίου.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
26
Οι περικοπές κονδυλίων, με όλα τα συνεπαγόμενα προβλήματα καθημερινής στελέχωσης (έλλειψη συνοδών, μείωση αντικαταστάσεων), θέτουν σε αμφιβολία την υλοποίηση του  θεσμού του υπεύθυνου τμήματος και οδηγούν σε οπισθοδρόμηση  την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Επιπρόσθετα, τα ελλείμματα υλικοτεχνικής υποδομής  επιφορτίζουν περαιτέρω το  έργο των εκπαιδευτικών.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
25
Προσβλέπουμε, γι’ αυτό, σε σας, ότι άμεσα θα ενεργήσετε ώστε η πρόνοια για αύξηση του διδακτικού χρόνου των εκπαιδευτικών, όπως αυτή αναφέρεται στο μνημόνιο, να μην εφαρμοστεί, απαιτώντας να υπάρξει απόφαση-δέσμευση από το Υπουργικό Συμβούλιο για μη υλοποίηση αλλά και αφαίρεση της σχετικής πρόνοιας από το μνημόνιο.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
28

Η Οργάνωση υπενθυμίζει, σχετικά, πως αποτελεί διακηρυγμένη πολιτική του αρμόδιου Υπουργείου, την οποία ανεπιφύλακτα ασπάζεται και η ίδια, ότι ο δάσκαλος, με την πολυδυναμία που χαρακτηρίζει τη βασική του εκπαίδευση, αποτελεί το μοναδικό και αδιαμφισβήτητο φορέα του εκπαιδευτικού γίγνεσθαι στο επίπεδο της δημοτικής εκπαίδευσης, όπου η παιδαγωγική αρχή της διαθεματικής προσέγγισης, σε αντίθεση με τη θεματική που εκφράζεται σε άλλα επίπεδα της εκπαίδευσης, υιοθετείται γενικά.

[Read the rest of this article...]

Posted in: (ΘΕΣΕΙΣ)
Actions: E-mail | Permalink |
28

Οι όποιες υποκειμενικές και αυθαίρετες επισημάνσεις περί παχυσαρκίας, πρωταθλητισμού κ.λ.π δεν είναι δυνατό να μας απασχολήσουν σοβαρά, γιατί πρωτίστως δεν αποδεικνύονται ερευνητικά και επιστημονικά.

[Read the rest of this article...]

Posted in: (ΘΕΣΕΙΣ)
Actions: E-mail | Permalink |
18

Με αυτό το συναδελφικό μήνυμα ενότητας, θέλω να κλείσω τη Λογοδοσία του ΔΣ για τα πεπραγμένα και σας διαβεβαιώνω ότι με τη δική μας θέληση και ενότητα η ΠΟΕΔ θα συνεχίσει το βαρυσήμαντο έργο που επιτελεί τα 60 χρόνια (60 χρόνια το 2013)  παρουσίας της στα συνδικαλιστικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά πράγματα του τόπου μας και θα προχωρήσει ατενίζοντας το μέλλον με αισιοδοξία.

[Read the rest of this article...]

Posted in: (ΘΕΣΕΙΣ)
Actions: E-mail | Permalink |
Page 1 of 3First   Previous   [1]  2  3  Next   Last