ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕΛΩΝ ΠΟΕΔ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΠΟΘΝΗΣΚΟΝΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

Λευκωσία, 03/12/2020

Αγαπητοί Συνάδελφοι/ Συναδέλφισσες,

 

Ως νέα Διαχειριστική Επιτροπή του ΤΑΜΕΙΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΠΟΘΝΗΣΚΟΝΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ, επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε τα ακόλουθα  για τη λειτουργία του Ταμείου:

 

Όπως γνωρίζετε, το Ταμείο αυτό είναι η έκφραση της αλληλεγγύης και οικονομικής στήριξης του διδασκαλικού κόσμου και δημιουργήθηκε για να καλύψει την οικογένεια συναδέλφου σε περίπτωση θανάτου του μέχρι και έναν χρόνο μετά από τη νόμιμη αφυπηρέτησή του.

 

Κάθε μέλος του Ταμείου έχει υποχρέωση, μετά το θάνατο μέλους του Ταμείου, να καταθέτει στο Ταμείο το ποσό των €17,  που αποτελεί τη συνεισφορά ή/και συνδρομή του στο Ταμείο λόγω της ιδιότητάς του ως μέλους, εκ των οποίων τα €15  θα διατίθενται για τη βοήθεια και αρωγή των μελών της οικογένειας του αποβιώσαντος μέλους και τα €2 θα παραμένουν στο πάγιο του Ταμείου για τους σκοπούς του «ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕΛΩΝ ΠΟΕΔ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΠΟΘΝΗΣΚΟΝΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ"

 

Στα πλαίσια του πιο πάνω Ειδικού Ταμείου, λειτουργεί σύστημα παροχής βοήθειας σε  συναδέλφους μέλη του Ταμείου, που έχουν άμεση ανάγκη οικονομικής αρωγής  και υποβάλλουν σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα προς τη Διαχειριστική Επιτροπή.

 

Μεγάλος αριθμός μελών της ΠΟΕΔ δεν έχουν εγγραφεί ακόμη μέλη του πολύ σημαντικού αυτού Ταμείου. Αυτό οφείλεται, ίσως, στην άγνοια των συναδέλφων για την ύπαρξη και τη μεγάλη προσφορά του εν λόγω Ταμείου ως μια μορφή αλληλεγγύης και ασφάλειας ζωής.

 

Για το σκοπό αυτό, αποστέλλουμε αίτηση εγγραφής, την οποία και παρακαλούμε τους συναδέλφους που ενδιαφέρονται να εγγραφούν, να την συμπληρώσουν κατάλληλα και να την επιστρέψουν στην ΠΟΕΔ το συντομότερο δυνατό ή να την αποστείλουν στο φαξ. 22817599.

 

Για σκοπούς ενημέρωσης και για οποιεσδήποτε πληροφορίες, σας παραθέτουμε τα ονόματα της νέας Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου:

 

Πρόεδρος

Απόστολος Σκουρουπάτης

99431467

Αντιπρόεδρος

Αιμίλιος Χριστοδούλου

99-51606

Γραμματέας

Δώρα Κατσελλή

99569379

Ταμίας

Πάμπος Παπαδόπουλος

99450738

Μέλος

Λούκας Τσούκκας

99432148

Μέλος

Στάθης Χατζηλεωνίδα

99537733

Μέλος

Χριστόφορος Θεοφάνους

99688880

Μέλος

Μενέλαος Πιτσιλλίδης

99608856

Μέλος

Ανδρέας Τσολάκης

99492356

 

Σας ευχαριστούμε, βέβαιοι για τη θετική ανταπόκρισή σας.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ