09

Λευκωσία , 9 Αυγούστου  2022

 

 

Δρ. Νεόφυτο Παπαδόπουλο

Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας

Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας

 

Θέμα : Αποστολή αντικαταστατών στη θέση εκπαιδευτικών που θα απουσιάζουν από την Παρασκευή 9/9/2022

 

Έντιμε κύριε,

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, ζητούμε όπως εξετάσετε το ενδεχόμενο αντικατάστασης των  εκπαιδευτικών  που θα απουσιάζουν από την εργασία τους τη Δευτέρα, 12/9/2022, μέρα κατά την οποία προσέρχονται οι μαθητές/ριες στις σχολικές τους μονάδες, από την Παρασκευή 9/9/2022.

 

Η παρουσία των αντικαταστατών μία μέρα ενωρίτερα από τη μέρα που θα επιστρέψουν οι μαθητές/τριες στα θρανία, θα βοηθήσει στο μέγιστο στην έγκαιρη οργάνωση και προετοιμασία τόσο της σχολικής μονάδας όσο και των συναδέλφων αντικαταστατών. Αυτό θεωρούμε ότι θα συμβάλει ουσιαστικά έτσι ώστε να είναι όλα έτοιμα για όσο το δυνατό καλύτερη υποδοχή των μαθητών και μαθητριών μας την πρώτη μέρα έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.

 

Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, αφού ενημερωθεί και λάβει οδηγίες από εσάς, να προκηρύξει διαγωνισμό την Πέμπτη 8/9/2022 για τις ανάγκες που θα δοθούν από τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας.

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις και διατελούμε,

 

Με τιμή,

Η Πρόεδρος                                                                        Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

Μύρια Βασιλείου                                                                  Χάρης Χαραλάμπους

Actions: E-mail | Permalink |