28

ΘΕΜΑ: Παγκύπρια Συνέλευση μελών ΠΟΕΔ

16 Μαρτίου 2023

 

Με απόφαση του Δ.Σ. της ΠΟΕΔ, συγκαλούνται Παγκύπριες Γενικές Συνελεύσεις για να διεξαχθεί ψηφοφορία μεταξύ των μελών της Οργάνωσης. Σκοπός, η εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για λήψη μέτρων, μη αποκλειομένων και των απεργιακών, για εκπαιδευτικά και συνδικαλιστικά θέματα. Αναλυτική περιγραφή των θεμάτων, θα αναρτηθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

 

Η Γενική Συνέλευση θα αρχίσει  την Τετάρτη 15 Μαρτίου, η ώρα 16:30, διαδικτυακά, μέσω της MS TEAMS (μετά από έγκριση του εφόρου Συντεχνιών), για ενημέρωση των μελών, ανάγνωση του ψηφίσματος και συζήτηση των θεμάτων που θα τεθούν σε ψηφοφορία. Η Γενική Συνέλευση θα ολοκληρωθεί με ψηφοφορία που θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 16 Μαρτίου, από τις 7:30 μέχρι τις 16:00.

 

Α. Εκλογικά Κέντρα:

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στα ακόλουθα κέντρα :

ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Κεντρικά Γραφεία ΠΟΕΔ

                   Δημοτικό Σχολείο  Κωνσταντινουπόλεως

                   Δημοτικό Σχολείο Γ΄ Ιδαλίου

ΜΟΡΦΟΥ: Δημοτικό Σχολείο Αστρομερίτη

ΛΕΜΕΣΟΣ: Δημοτικό Σχολείο ΚΑ΄ - Κοντοβάθεια

                  Δημοτικό Σχολείο Ύψωνας Α΄

                   Δημοτικό Σχολείο Ε΄ Λεμεσού - «Αγίου Ιωάννη»

ΛΑΡΝΑΚΑ: Δημοτικό Σχολείο Καμάρων

                   Δημοτικό Σχολείο Δ΄ Αραδίππου - Αγίου Φανουρίου

ΠΑΦΟΣ: Δημοτικό Σχολείο Ι΄ Πάφου - «Ευαγόρας Παλληκαρίδης»

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ: Δημοτικό Σχολείο Γ΄ Παραλιμνίου

 

Σημείωση: Τα μέλη μπορούν να ψηφίσουν σε οποιοδήποτε εκλογικό κέντρο.

 

Β. Ώρες ψηφοφορίας:

Η ψηφοφορία θα πραγματοποιείται από τις 07:30 μέχρι 16:00.

 

Γ. Πώς ψηφίζουμε:

Ψήφισμα

Σημείο + ή Χ ή V στο τετράγωνο του ψηφίσματος που εγκρίνετε. Μπορείτε να ψηφίσετε είτε ΝΑΙ είτε ΟΧΙ στο ψήφισμα. Αν τοποθετηθούν σημεία προτίμησης και στα δύο κουτάκια, το συγκεκριμένο ψήφισμα είναι άκυρο.

 

Δ. Ταυτοποίηση ψηφοφόρου:

Καλούνται οι ψηφοφόροι όπως προσκομίσουν αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια οδηγού).

 

Ε. Ενημέρωση συναδέλφων:

Καλούνται οι σχολικές μονάδες όπως ενημερώσουν τους συναδέλφους για τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης και αναγνώσουν το σχετικό ψήφισμα στους διδασκαλικούς συλλόγους.

 

Ζ. Ψήφισμα:

Η Οργάνωση τα τελευταία χρόνια είναι σε διαδικασία διεκδίκησης συνδικαλιστικών και εκπαιδευτικών θεμάτων, τα οποία χρήζουν άμεσης επίλυσης. Επειδή διαπιστώνεται ότι δεν υπήρξε η ανάλογη ανταπόκριση από την Επίσημη Πλευρά για επίλυση των πιο κάτω προβλημάτων, το ΔΣ της ΠΟΕΔ, αποφάσισε ομόφωνα να προχωρήσει σε έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, με στόχο να εξουσιοδοτηθεί από τα μέλη του, να διεκδικήσει μέχρι τον Μάη του 2024, την πρόοδο ή και την οριστική επίλυση των θεμάτων, με όλα τα νόμιμα μέσα που θα κρίνει σκόπιμα, μη αποκλειομένων και απεργιακών μέτρων:

  • - Την πλήρη αποκατάσταση της ΑΤΑ, στη βάση της φιλοσοφίας της, όπως ρητά αναφέρεται στη μεταβατική συμφωνία της 28ης Ιουλίου 2017.
  • - Την επέκταση της Υποχρεωτικής Δημόσιας Προδημοτικής Εκπαίδευσης, μέσα από τις δομές του Δημόσιου Σχολείου.
  • - Την αύξηση των Οργανικών Θέσεων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Ειδική, Προδημοτική και Δημοτική Εκπαίδευση) και τη δημιουργία Διοικητικών θέσεων Διευθυντων/ριών και Βοηθών Διευθυντων/ριών  στην Ειδική και Προδημοτική Εκπαίδευση, ώστε αυτές να συμβαδίζουν με τις πραγματικές ανάγκες των σχολικών μονάδων.
  • - Την αύξηση του διοικητικού χρόνου Διευθυντών/ριων και Βοηθών Διευθυντών/ριων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δημοτικών, Νηπιαγωγείων και Ειδικών σχολείων), με αντίστοιχη μείωση ή/και μηδενισμό του διδακτικού τους χρόνου.
  • - Τη μείωση του διδακτικού χρόνου όλων των εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης, με ανάλογη αύξηση του μη διδακτικού χρόνου τους, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες ανάγκες τους ρόλου τους και να ασκήσουν απρόσκοπτα τα εκπαιδευτικά και εξωδιδακτικά τους καθήκοντα, μέσα στη σχολική μονάδα.
  • - Την υλοποίηση και σωστή εφαρμογή του σχεδιασμού του ΥΠΑΝ, για κατάργηση της εργοδότησης εκπαιδευτικών με το καθεστώς της αγοράς υπηρεσιών, στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του ΥΠΑΝ (ΔΡΑ.Σ.Ε.+, ΠΟΣ, ΠΟΝ, ΕΟΣ κλπ.).
  • - Τη συνέχιση του θεσμικού διαλόγου σε ζητήματα που αφορούν το Σχέδιο Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου και Εκπαιδευτικών, τους Κανονισμούς Λειτουργίας Σχολείων και την Ενιαία Εκπαίδευση και τη μη αποδοχή μονομερών αποφάσεων από την Επίσημη Πλευρά.

 

 

 

ΝΑΙ                            ΟΧΙ

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ                                                                                         

Actions: E-mail | Permalink |