03

3 Μαρτίου 2023

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΠΟΕΔ

Ενημερωτικό Δελτίο

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔ το τελευταίο διάστημα, συζήτησε εκτενώς τα χρονίζοντα ζητήματα που απασχολούν την Οργάνωση, τόσο συνδικαλιστικά όσο και εκπαιδευτικά και που επηρεάζουν δυσμενώς την ποιότητα της εκπαίδευσης, τις εργασιακές συνθήκες και γενικότερα την καθημερινότητα όλων των εκπαιδευτικών.

 

Δυστυχώς, το τελευταίο διάστημα, δεν υπήρξε η ανάλογη ανταπόκριση από την Επίσημη Πλευρά, ώστε να επιλυθούν σοβαρά εκπαιδευτικά και συνδικαλιστικά ζητήματα. Ως εκ τούτου, το ΔΣ της ΠΟΕΔ, αποφάσισε ομόφωνα όπως προχωρήσει σε Γενικές Συνελεύσεις, με στόχο να πάρει την εξουσιοδότηση από τα μέλη της Οργάνωσης και να διεκδικήσει, μέχρι και τον Μάη του 2024, την πρόοδο ή/και την οριστική επίλυση των σημαντικότερων θεμάτων, με όλα τα νόμιμα μέσα που θα κρίνει σκόπιμα, μη αποκλειομένων και των απεργιακών μέτρων.

 

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε εκτός των θεμάτων για τα οποία ήδη έχει εξουσιοδότηση, να προτάξει και να διεκδικήσει σειρά εκπαιδευτικών και συνδικαλιστικών θεμάτων, τα οποία μπορείτε να διαβάσετε στο ενημερωτικό δελτίο που επισυνάπτεται. 

 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΠΟΕΔ - Ενημερωτικό δελτίο

Actions: E-mail | Permalink |