(ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ)

NO Image:
31
42. Υπενθύμιση οδηγιών για εύρυθμη λειτουργία των σχολείων

Η ΠΟΕΔ επιθυμεί να  υπενθυμίσει τα μέλη της, τα ακόλουθα

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
06
41. Παροχή αντιγράφων Ατομικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (ΑΠΕ) στους γονείς/κηδεμόνες παιδιών με ειδικές ανάγκες

Αναφορικά με την παροχή αντιγράφων Ατομικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (ΑΠΕ) στους γονείς/κηδεμόνες παιδιών με ειδικές ανάγκες και σε συνέχεια της εγκυκλίου της ΔΔΕ, με ημερομηνία 14 Μαρτίου 2023 (ypp15331) και της οδηγίας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Αρ. Φακ.: 07.16.006.001), μετά από συνεννόηση της ΠΟΕΔ με το ΥΠΑΝ, η Οργάνωση ενημερώνει τα μέλη της, τα ακόλουθα:

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
12

Αναφορικά με τη συμπλήρωση του σχεδίου δράσης σε έκτακτη ανάγκη: 1. Οι διευθύνσεις των σχολείων μπορούν να προχωρήσουν στη συμπλήρωση μόνο του εντύπου που αφορά στην πολιτική άμυνα, όπως γίνεται κάθε χρόνο. 2. Σε σχέση με το υπόλοιπο μέρους του εντύπου, το οποίο αναφέρεται σε θέματα τεχνικής φύσης, η ΠΟΕΔ έχει ενημερώσει την Αρμόδια Αρχή, πως οι διευθύνσεις των σχολείων δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται για τη συμπλήρωσή του, ούτε και επαρκή διοικητικό χρόνο. Η ΠΟΕΔ συνεχίζει τις διαβουλεύσεις με το ΥΠΑΝ, για επίλυση του ζητήματος.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
12
39. Ενημέρωση Λογοπαθολόγων, μελών ΠΟΕΔ

Η ΠΟΕΔ πληροφορεί τα μέλη της, λογοπαθολόγους, που επηρεάζονται από τη νομοθεσία για το μητρώο εγγραφής λογοπαθολόγων και τα όσα ζητούνται για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, να μην προχωρήσουν σε οποιαδήποτε ενέργεια, στο παρόν στάδιο, πέραν των όσων προβλέπονται από τα σχέδια υπηρεσίας τους. Η ΠΟΕΔ ειναι σε επικοινωνία με το ΥΠΑΝ και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για επίλυση του ζητήματος.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
25
38. Οδηγίες ΠΟΕΔ για αξιολόγηση μαθητή/μαθήτριας

Όσον αφορά τη Σχολική Έκθεση Προόδου (Σ.Ε.Π.), μετά από τη θετική ανταπόκριση του ΥΠΠΑΝ στο αίτημα της ΠΟΕΔ όπως δοθεί παράταση για τη συμπλήρωσή της, αναμένεται να συμπληρωθεί μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου. Όσον αφορά τη συμπλήρωσή της η ΠΟΕΔ υπενθυμίζει παλαιότερες οδηγίες της Οργάνωσης που είναι ακόμη σε ισχύ. Παράλληλα, στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που βιώνουν τα σχολεία μας, η αξιολόγηση μαθητή/τριας θα ήταν καλά να συμπληρωθεί όσο πιο απλά και πρακτικά γίνεται, χωρίς να δημιουργηθεί επιπρόσθετη και αχρείαστη πίεση στους/στις εκπαιδευτικούς.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
07

Η ΠΟΕΔ υπενθυμίζει κανονισμούς και οδηγίες που σχετίζονται με τους αντικαταστάτες (αναπληρώσεις, χρόνος απασχόλησης, αυτοπεριορισμός λόγω covid-19, θηλασμούς, διαδικασία τερματισμού).

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
20
36. Θέματα Ασφάλειας και Υγείας – Άνοιγμα Εισόδων Σχολικών Μονάδων πριν από τις 7:30 π.μ.

Η ΠΟΕΔ ενημερώνει τις διευθύνσεις των σχολικών μονάδων ότι έχει θέσει τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες της ενώπιον του ΥΠΠΑΝ, σε σχέση με την πρόσφατη οδηγία του για άνοιγμα των εισόδων των σχολικών μονάδων, από την ώρα προσέλευσης του βοηθητικού προσωπικού. Έχοντας ξεκαθαρίσει πως η ώρα προσέλευσης και η οποιαδήποτε ευθύνη των εκπαιδευτικών, καθορίζεται με σαφήνεια από τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων, η ΠΟΕΔ ενημερώνει τις διευθύνσεις ότι η οδηγία για άνοιγμα των εισόδων από την ώρα προσέλευσης του βοηθητικού προσωπικού, εφαρμόζεται  με αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο έχει δώσει τις σχετικές οδηγίες και οφείλει να μεριμνήσει για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας των μαθητών, οι οποίοι θα προσέρχονται μεταξύ των ωρών 7:00 π.μ.- 7:30 π.μ.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
18
35. Ενιαίο Σχέδιο Αξιολόγησης Μαθητή/ριας -  Συμπλήρωση Σχολικής Έκθεσης Προόδου (ΣΕΠ) για τη σχολική χρονιά 2020-2021

Η αδικαιολόγητη καθυστέρηση που υπήρξε από πλευράς ΥΠΠΑΝ ναπροχωρήσει στην υλοποίηση της συμφωνίας της Μεικτής Επιτροπής Προσωπικού Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΜΕΠΕΥ – Μάιος 2019) για την ολοκλήρωση του θεσμού του Υπεύθυνου Τμήματος, μας αναγκάζει να προχωρήσουμε στην υλοποίηση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔ που αφορά την εφαρμογή του Ενιαίου Σχεδίου Αξιολόγησης Μαθητή/ριας (ΕΣΑΜ).

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
09

Στο σχολείο έχει σταλεί  επιστολή με αναλυτικές οδηγίες για τον υπεύθυνο Δάσκαλο (θα την παραδώσει ο διανομεάς). Τα Δελτία Παραγγελίας θα έλθουν στο σχολείο σας ΜΑΖΙ με το πρώτο τεύχος μεταξύ 10 Οκτωβρίου και 25 Οκτωβρίου. Θα πρέπει να παραδοθεί από το διανομέα τέτοιος αριθμός Δελτίων που θα καλύπτει όλα τα παιδιά και το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου σας. Ο αριθμός των περιοδικών που θα σας παραδοθεί θα υπολογιστεί βάσει των περσινών παραγγελιών του σχολείου σας.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
22

Στα πλαίσια αυτά τόσο οι διευθύνσεις των σχολείων όσο και ο διδασκαλικός σύλλογος θα πρέπει να επιμετρούν στις αποφάσεις τους και τις παραμέτρους της αποφυγής σπαταλών, του εξορθολογισμού διάθεσης των οικονομικών πόρων και της αποφυγής εξόδων τα οποία θα επιβαρύνουν καίρια τους γονείς.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
Page 1 of 5First   Previous   [1]  2  3  4  5  Next   Last