(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

NO Image:
12

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε πως με τις αλλαγές που έγιναν φέτος  στον τρόπο λειτουργίας των Προαιρετικών Ολοήμερων Σχολείων (ΠΟΣ), εντοπίζουμε τα πιο κάτω σοβαρά θέματα, τα οποία θεωρούμε ότι δημιουργούν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των ΠΟΣ:

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
28

Η ΠΟΕΔ τονίζει την πάγια θέση της για ποιοτική αναβάθμιση του Προαιρετικού Ολοήμερου Σχολείου και τη διασύνδεσή του με το πρωινό σχολείο. Παράλληλα επαναλαμβάνει τη θέση της για την κατάργηση του απαράδεκτου καθεστώτος της αγοράς υπηρεσιών και του αυτοεργοδοτούμενου στην εκπαίδευση και ζητά την αναγνώριση της υπηρεσίας στα Προαιρετικά Ολοήμερα υπό προϋποθέσεις.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
08
Η Οργάνωση θεωρεί επιτακτική την ανάγκη άμεσης επανεξέτασης της προκήρυξης, έναρξης διαλόγου επί αυτής και αναθεώρησης της με στόχο την αποκατάσταση της ηθικής τάξης και τη δίκαιη ρύθμιση του θέματος.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
10
Το επίδομα αποτελεί δικαίωμα και πρέπει να παραχωρείται σε όλους τους συναδέλφους Αντικαταστάτες που διακόπτουν την εργασία τους στη διάρκεια των Διακοπών είτε του Πάσχα είτε των Χριστουγέννων, ανεξάρτητα αν αυτοί θα επιστρέψουν ή όχι για να συνεχίσουν την ίδια αντικατάσταση.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
06
Μετά από πληροφόρηση που είχε η ΠΟΕΔ από το Υπουργείο Εργασίας, οι συνάδελφοι που περιμένουν απάντηση από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις για τις ενστάσεις τους και έχουν κληθεί να πληρώσουν μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου, θα πρέπει να πάνε στα κατά τόπους γραφεία των Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εκεί θα ενημερωθούν για το ποσό το οποίο τελικά θα πληρώσουν. Από την ενημέρωση που είχαμε οι ενστάσεις έχουν γίνει αποδεκτές (δεν θα σταλθούν προσωπικές επιστολές στον καθένα) και το ποσό που θα πληρωθεί θα είναι μειωμένο.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
22
Σας πληροφορούμε ότι, ύστερα από παραστάσεις της Οργάνωσης προς τη Διεύθυνση του Τμήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έχει δοθεί παράταση στην προθεσμία για υποβολή ένστασης από τους συναδέλφους που υπηρετούν στο Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές απολαβές τους στο Ολοήμερο για σκοπούς υπολογισμού της εισφοράς τους προς τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, μέχρι τις 31 του Γενάρη, 2014.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
16
Σημειώνουμε, ακόμη, ότι η εξέταση σχετικών ενστάσεων των επηρεαζομένων προς το αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Εργασίας, για διευκρίνιση του καθεστώτος μέσα στο οποίο αυτοί προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και για ρύθμιση θεμάτων που σχετίζονται με τις υποχρεώσεις τους προς τις Κ.Α., καθυστερεί αδικαιολόγητα.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
07
Η Οργάνωση ενημερώνει, ταυτόχρονα, πως έχει ήδη αποσταλεί επιστολή προς την Υπουργό Εργασίας και τον Υπουργό Παιδείας με την οποία έχει ζητηθεί ο καθορισμός άμεσης συνάντησης για την οριστική επίλυση των προβλημάτων που εγείρονται. Μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματα της ΠΟΕΔ, γνωστοποιούμε στους επηρεαζομένους πως:

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
07
Για τους πιο πάνω λόγους, παρακαλούμε όπως οριστεί επείγουσα, κατά προτίμηση κοινή, συνάντησή μας, με σκοπό τη συζήτηση του όλου θέματος και την επίλυση των προβλημάτων που εγείρονται.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
04
Η ΠΟΕΔ πληροφορεί τους συναδέλφους που απασχολούνται στα Προαιρετικά και στα Ενιαία Ολοήμερα σχολεία, με ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου, στις 10 το πρωί, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, αίθουσα Π.101.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
Page 1 of 4First   Previous   [1]  2  3  4  Next   Last