Πληροφορίες για εγγραφή νέων μελών ΠΟΕΔ

Σύμφωνα με το Καταστατικό της ΠΟΕΔ, η εγγραφή μελών γίνεται με αίτηση που υποβάλλεται προς τη Γραμματεία της Οργάνωσης. Παρακαλούμε, γι' αυτό, όπως συμπληρώσετε και αποστείλετε στα Κεντρικά Γραφεία ΠΟΕΔ το συνημμένο τύπο αίτησης εγγραφής όπως και τον τύπο για μηχανογράφηση των υπηρεσιών της Οργάνωσης, που εσωκλείονται. Για διευκόλυνση της διαδικασίας αποκοπής συνδρομών, οι αιτητές πρέπει να υποβάλλουν, μαζί, γραπτή δήλωση - εξουσιοδότησή τους, σχετικός τύπος για την οποία εσωκλείεται επίσης, ώστε η συνδρομή να αποκόπτεται από το μισθό μέσω του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας. Το ύψος της συνδρομής ανέρχεται σε 0,5% του μισθού.

 

Τα Κεντρικά Γραφεία της Οργάνωσής μας βρίσκονται στη Λευκωσία, στη Λεωφόρο Κυρηνείας 184, 2112 Πλατύ Αγλαντζιάς. Το τηλέφωνο είναι 22398800. Τα Γραφεία λειτουργούν με το σύστημα της πενθήμερης εβδομάδας εργασίας και παραμένουν ανοικτά καθημερινά από τις 7:30 π.μ. μέχρι τις 5:00 μ.μ., εκτός της Παρασκευής που κλείνουν στις 2:30 μ.μ.


Μπορείτε να απευθύνεστε σ’ αυτά, γραπτά ή τηλεφωνικά, για κάθε πληροφορία που σας ενδιαφέρει.

 

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΕΔ υπογραμμένες με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (poed@cytanet.com.cy), ταχυδρομικώς, με ΦΑΞ (22817599) ή με κάποιο στέλεχος της ΠΟΕΔ.

Αίτηση Εγγραφής νέου μέλους στην ΠΟΕΔ  σε pdf

Αίτηση Εγγραφής νέου μέλους στην ΠΟΕΔ σε word